'Projekt Strandvejen' giver en masse bøvl og besvær, men nu er første etape snart færdig. Foto Thomas Quvang

'Projekt Strandvejen' giver en masse bøvl og besvær, men nu er første etape snart færdig. Foto Thomas Quvang

Første etape af Strandvejen er ved at være i mål

Hele ' Projekt Strandvejen' forventes afsluttet inden udgangen af 2021

Trafik Den første etape af det omfattende gravearbejde på Strandvejen i Frederiksværk nærmer sig sin afslutning.

Således forventer Halsnæs Forsyning, at det første stykke vej med helt ny rørlægning er færdig omkring midt i maj 2019.

Til den tid har hele det første stykke af Strandvejen fra Jernbanegade til Stålværksvej fået nye rørledninger til både fjernvarme, vand og delvist spildevand i et hug, og alle beboerne på strækningen har fået nye fjernvarme stikledninger fra vejen og ind til deres huse.

Tidsplanen er skredet en anelse på grund af uforudsete omstændigheder. Under gravearbejdet ned til de gamle rørledninger under Strandvejen er der for eksempel dukket gamle bygasledninger, betonklodser og elkabler op, hvilket har været med til at forsinke arbejdet.

"Vi har undervejs stødt på en masse ting, som vi ikke vidste var der i forvejen. Det har givet en del problemer og ekstra arbejde, så arbejdet har taget længere tid, end først forventet. På trods af det, så gør vi hvad vi kan for at holde vores tidsplan. Vi ønskede at være færdige med arbejdet på første del af Strandvejen i april, men bliver desværre nødt til at bruge noget tid i maj også", konstaterer Mikkel Nielsen, Chef for Vand og Varme i Halsnæs Forsyning.

Beboere har taget godt i mod

Selv om anlægsarbejdet giver en masse udfordringer, oplever Halsnæs Forsyning, at beboerne på Strandvejen i det store hele har taget godt i mod renoveringsprojektet.

De får løbende information om arbejdet via sms, breve og sedler i postkassen, når arbejdet nærmer sig deres adresse, og entreprenørens folk på stedet svarer beredvilligt på spørgsmål fra de berørte, og indtrykket er, at det efter omstændighederne fungerer fint.

Beboere fra området var forrige fredag også inviteret til informationsmøde, hvor Halsnæs Forsyning og repræsentanter fra entreprenør Barslund, der udfører arbejdet, fortalte om projektet og svarede på spørgsmål.

Vejarbejdet påvirker i høj grad også trafikken på Strandvejen, som i det daglige også benyttes af mange andre trafikanter, end dem der bor på vejen, både til og fra Kregme.

Der bliver informeret om arbejdet både via skilte og lystavler i begge ender af Strandvejen, og gener som ensretning og omkørsel på enkelte strækninger, periodevise afspærringer og lysregulering kommer til at stå på en rum tid endnu, da projektet først ventes afsluttet inden udgangen af 2021.

Beklager gener og besvær

”Det er klart, at så stort et anlægsprojekt ikke kan undgå at forstyrre og genere en masse mennesker undervejs. Derfor vil vi gerne beklage al det bøvl og besvær, det allerede har givet, og vil komme til at give, inden projektet er afsluttet. Til gengæld vil der gå mange år, før der skal graves op og skiftes rørledninger igen,” siger vand- og varmechef Mikkel Nielsen.

Næste etape af Strandvejen, som får lagt nye rørledninger, forventes at blive på strækningen fra Stålværksvej til Kappelhøjvej.

Du kan løbende modtage driftsinformationer om arbejdet på Strandvejen på sms og e-mail ved tilmelde dig på Halsnæs Forsynings hjemmeside www.hnf.dk.

Publiceret 21 March 2019 15:00