Højde, skyggeeffekt, og indblik til nabohusene har været klagepunkter i høringsfasen om byggeriet på Åsebro. Skitse fra lokalplanforslaget

Højde, skyggeeffekt, og indblik til nabohusene har været klagepunkter i høringsfasen om byggeriet på Åsebro. Skitse fra lokalplanforslaget

"Zigzag-kurs" om nye boliger

Byggeprojekt på Åsebro skal tilrettes

BYGGERI Forslaget om nye to-etages huse på Åsebro i Frederiksværk skal en ny tur gennem den kommunale sagsbehandling efter tirdsagens byrådsmøde.

Der har været delte meninger om sagen i både miljø- og planudvalget og i økonomiudvalget, inden Anja Rosengreen (F) i byrådssalen indledte dagsordenpunktet med et ændringsforslag, der går ud på at behandle sagen igen. Indsigelser fra naboer i Åvejs-kvarteret har blandt peget på indbliksgener og skyggeeffekt fra de fire punkthuse, og ændringsforslaget gik derfor ud på at ændre på de nye nye huses placering eller udformning for at reducere generne.

Thomas Møller Nielsen (V) kaldte det "zigzag-kurs" at sende sagen tilbage, og han appellerede til at vedtage planen i den udformning, den var lagt frem for byrådet: "Halsnæs har vokseværk, og der er behov for flere boliger. Det er lidt af en gave, når en entreprenør kigger vores vej. Det kræver et stort arbejde at forberede, og nu forestår der et endnu større arbejde, hvis sagen skal behandles på ny."

Thue Lundgaard (Ø) kunne tilslutte sig forslaget om "en tur mere i udvalget", mens socialdemokraterne Annette Westh og Torben Hedelund også anbefalede en tilretning af projektet.

"Det er rart at kunne bygge uden at genere dem, der bor der i forvejen," lød det blandt andet fra Annette Westh, der refererede til høringssvar og indsigelser fra mere end 10 naboer.

Venstre og Dansk Folkeparti kunne ikke gå ind for ændringsforslaget, der således blev besluttet med stemmerne 13 for (A, F, Ø) og otte imod. /an

Publiceret 20 March 2019 12:30