Skitse med forslag til udvidelse af skolebygningen og den nye større bygning, nederst på skitsen.

Skitse med forslag til udvidelse af skolebygningen og den nye større bygning, nederst på skitsen.

Privatskole kan vokse

PLANER Skolen ved Havet i Lynæs har plan om en udvidelse, og efter høring om lokalplanforslag vedrørende udvidelse på skolens grund på Lyngbakken, ser det nu ud til skolen kan udbygges til ca. 125 elever.

Sagen har været på dagsordenen i miljø-og planudvalget og desuden i økonomiudvalget, efter at planforslaget med tilbygning til den eksisterende skolebygning og et aktivitetslokale til musikundervisning, rytmik med mere. Forslaget er blevet vurderet af kommunens administration, som samtidig har vurderet, at området kan bære, at skolen udbygges til at kunne rumme op til 125 elever.

Lokalplanen opstiller desuden retningslinjer for bebyggelse, trafik og udenoms arealer. Der er kommet flere indsigelser til lokalplanforslaget. Indsigelserne har hovedsageligt handlet om de trafikale forhold, støj fra legepladsen og jordforurening på grunden. På en del af arealet har der før været losseplads.

Lokalplanforslaget behandles i byrådet næste uge. /an

Publiceret 14 March 2019 00:00