SF Halsnæs nye bestyrelse. Privat foto

SF Halsnæs nye bestyrelse. Privat foto

SF Halsnæs klar til valg

Venter på at der bliver trykket på valgknappen

FV19 SF Halsnæs har for nylig holdt den årlige generalforsamling, hvor ca. en tredjedel af foreningens knap 80 medlemmer var mødt op til debat om de emner, der rører sig i partiet. Formanden indledte med at berette om de forskellige aktiviteter, der foregår i og omkring arbejdet med at synliggøre SF som et parti der er med til at løfte byrderne både kommunalpolitisk og i Folketinget.

Der var ros til partiets to byrådsmedlemmer Anja Rosengren og Olaf Prien for deres arbejde med mærkesager på bl.a. skoleområdet, det ”grønne” område og på ældreområdet.

"Budgettet er stramt, men det er lykkedes at sætte fingeraftryk på de politiske mål gennem samarbejde med de andre partier," hedder det i en pressemeddelelse fra SF Halsnæs, som er klar til folketingsvalg og en indsats for den lokale kandidat Trine Torp: "Folketingsvalget er nært forestående, hvilket betyder at vi skal have genvalgt vores lokale kandidat Trine Torp til en ny periode på tinge. Trine har udført et stort stykke arbejde med at sætte Nordsjælland på kortet, så alle er klar til at yde en indsats for at få genvalgt Trine igen. Kampagneudvalget venter bare på at Lars Løkke trykker på valgknappen, så er alle klar til at være synlige på gaden for at få en snak med vælgerne og anbefale et kryds ved Trine Torp."

Medlemmerne skulle også vælge en ny bestyrelse for det kommende år, og da to fra bestyrelsen ikke modtog genvalg, skulle der vælges to nye folk til bestyrelsen, som består af syv bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter. Formanden takkede de to afgående Anne-Sofie Michaelsen og Marie-Christine Poncelet for deres arbejde i bestyrelsen, der efter afstemning nu består af formand Anita Bager, næstformand Dorthe Jensen, kasserer Martin Pedersen, Hanne Veber, Ulla Westoft og de to nyvalgte Søren Knudsen og John Gudmandsen, suppleanter er Frank Køngerskov og Marie-Christine Poncelet.

Efter generalforsamlingen holdt folketingsmedlem Lisbeth Back Poulsen et foredrag om sin nye bog ”Oprør om fremtiden” og bagefter var det så tid til foreningens nytårskur med fællesspisning.

Publiceret 13 February 2019 18:00