Sæt brusehovedet i en spand og lad det varme vand løbe 5-8 minutter, lyder opfordringen til beboerne på Aase Hansens Vej. På billedet ses Rolf Døbke, som blev smittet med legionella og i august 2018 måtte indlægges med legionærsyge. Arkivfoto: Jan Stephan.

Sæt brusehovedet i en spand og lad det varme vand løbe 5-8 minutter, lyder opfordringen til beboerne på Aase Hansens Vej. På billedet ses Rolf Døbke, som blev smittet med legionella og i august 2018 måtte indlægges med legionærsyge. Arkivfoto: Jan Stephan.

"Sæt brusehovedet ned i en spand"

Beboerne på Aase Hansens Vej får kraftig opfordring til at tage risikoen for legionella alvorlig

Af
Kim Larsen

LEGIONELLA I dag fredag 8. februar har beboerne i de 84 ældreboliger på Aase Hansens Vej, Frederiksværk, fået nyt informationsbrev om legionella fra domea.dk (Servicecenter Frederikssund).

Af brevet fremgår det, at der stadig er små forekomster af legionella i dele af vandledningerne ud til boligerne og i nogle af boligerne, men ikke i den fælles vandtank.

"På den baggrund fortsætter vi med at tilsætte den milde kloropløsning til det varme vand, og vi foretager en ny kontrolmåling i uge 8, som vi får svar på cirka 14 dage efter," står der blandt andet i brevet.

Kraftig opfordring

Beboerne på Aase Hansens Vej er tidligere blevet opfordret til at lade det varme vand løbe 5-8 minutter, før det tages i brug, for at minimere risikoen for legionella. Men noget tyder på, at den opfordring ikke rigtig er slået igennem, for vandbruget er ikke steget, konstateres det i brevet.

Beboerne opfordres derfor kraftigt til at tage risikoen for legionella alvorlig ved at efterleve disse tre råd:

Lad altid det varme vand løbe 5-8 minutter, inden det tages i brug. På den måde sikrer du, at vandet opnår den højest mulige temperatur ved tappestedet og forhindrer, at legionella kan opstå og formere sig.

Lad det varme vand løbe på højeste temperatur flere gange om ugen. Hvis du kun brugere det varme vand fx en gang om ugen eller sjældnere, opfordrer vi dig til at lade det varme van løbe på højeste temperatur 2-3 gange om ugen i 5-8 minutter for at mindske risikoen for, at legionella kan opstå eller formere sig i din bolig. I en af boligerne har vi erfaret, at det varme vand kun bruges hver 14. dag, og det øger risikoen for legionella.

Sæt brusehovedet ned i en spand, inden du tænder for vandet. Så undgår du, at eventuelle forekomster af legionella spredes i luften.

FAKTA

    Legionella kan give to sygdomme:

    Pontiac feber er en influenza lignende sygdom, der går over af sig selv efter nogle dage.

    Legionærsygdom er en alvorlig lungebetændelse, som påvirker lever, nyre og nervesystem. Sygdommen rammer oftest personer, der har et nedsat immunforsvar, fx. ældre samt folk med et stort alkohol- og/eller tobaksforbrug.

    I 2017 blev anmeldt 278 tilfælde af legionella-pneumoni (legionærsyge i Danmark). 30 døde af sygdommen.

    Legionella-bakterier trives bedst i lunkent og stillestående vand. Smitten kan ske ved, at man indånder forstøvet vand, der er forurenet med legionella. Brusebadning antages at være den hyppigste smittevej herhjemme.

Kilde: Statens Serum Institut

Publiceret 08 February 2019 10:21