Overskudet fra Røde Kors butikken i Frederiksværk går til både lokale projekter og til hjælp ude i den store verden. Lokalt støttes f.eks. aktiviteter i Familienetværket og nu også Frivillige Familievenner. Arkivfoto.

Overskudet fra Røde Kors butikken i Frederiksværk går til både lokale projekter og til hjælp ude i den store verden. Lokalt støttes f.eks. aktiviteter i Familienetværket og nu også Frivillige Familievenner. Arkivfoto.

Nye familievenner klar til start

Frivillige fra Røde Kors vil give en hjælpende hånd til sårbare familier

Af
Kim Larsen

FAMILIEVENNER Efter knap fem års virke i Halsnæs er Home-Start lukket ned, efter Halsnæs Kommune sparede tilskuddet på 450.000 kr. væk. Det er derfor slut med praktisk hjælp til trængte børnefamilier fra Home-Starts frivillige familievenner.

Men nu er Røde Kors Halsnæs klar med et nyt tilbud til lokale familier, som har det lidt stramt med at få hverdagen til rigtigt at fungere. Det nye initiativ hedder "Frivillige Familievenner", og Røde Kors Halsnæs er en af de første afdelinger i landet, der søsætter projektet med lokale kræfter og med midler fra Røde Kors-butikken.

"Frivillige Familievenner er støttet af A.P. Møller-fonden med midler til konceptudvikling og ekspertbistand. Projektet bygger på princippet om hjælp-til-selvhjælp, med andre ord at gøre familien selvhjulpen ved at finde de styrker og kompetencer frem, som alle familier har," fortæller Lene Thorborg, som er tovholder på projektet i Halsnæs Kommune.

Lene Thorborg:

Lene Thorborg: "Målgruppen er familier, der mangler en fortrolig ven eller et netværk at tale eller sparre med, når hverdagsproblemer tårner sig op og truer med at tage både glæde og initiativ ud af familien."

Hun fortsætter:

"Som ny i Halsnæs Kommune fra juli 2018, har jeg fra dag ét med stor interesse studeret Halsnæs Avis, der har været - og fortsat er - min indgang til både viden om dagligdags- og politiske emner såvel som kulturelle begivenheder."

"Som formand for Røde Kors Vejle gennem otte år, hvor jeg har søsat en række aktiviteter og projekter rettet mod udsatte børn og unge, slog det mig på ubehagelig vis, at Halsnæs Kommune åbenbart ligger højt - alt for højt - hvad angår antallet af anbragte børn. Jeg meldte mig derfor ind i det lokale Røde Kors, hvor jeg har fået til opgave at starte Frivillige Familievenner."

Ekstra støtte, men ikke praktisk hjælp

"Frivilige Familievenner er et projekt for sårbare familier. Målgruppen er familier, der mangler en fortrolig ven eller et netværk at tale eller sparre med, når hverdagsproblemer tårner sig op og truer med at tage både glæde og initiativ ud af familien."

"Projektet drives udelukkende med frivillige kræfter. En aktivitetsleder forestår den daglige ledelse, herunder at matche frivillig og familie på baggrund af f.eks. interessefællesskab, baggrund, kompetencer i forhold til familien. De frivillige tilbydes løbende uddannelse og coachingforløb, således at de føler sig rustede til jobbet."

"Den frivillige familieven kan f.eks. være en ekstra støtte for børnene, vejlede i forhold til familiens økonomi, være bisidder i forhold til skole, kommune eller arbejdsplads, være brobygger til de mange aktiviteter og netværk, som lokalsamfundet har at byde på – og meget, meget mere. Dog kan de frivillige ikke påtage sig hverken praktisk hjælp i hjemmet eller børnepasning."

Hermed adskiller Røde Kors-versionen af Frivillige Familievenner sig fra Home-Starts frivillige familievenner, som netop handlede om at yde praktisk hjælp.

De familier, som bliver knyttet til Frivillige Familievenner, inviteres automatisk med ind i Familienetværket, som er et andet lokalt Røde Kors-projekt, der arrangerer hygge- og temaaftener, udflugter, familiecamps med videre - alt sammen gratis for brugerne.

FAKTA

Har lyst til at være frivillig i Frivillige Familievenner eller har din familie brug for en familieven, eller vil du blot høre mere om projektet så kontakt:

    Kontakt Lene Thorborg på tlf. 5230 4052 eller mail: thorborglene@gmail.com.

    Else Johansen på tlf. 3116 0559 eller mail: e.johansen@youmail.dk

Publiceret 07 February 2019 11:08