Halsnæs Forsyning mener at kunne klare opgaven med containerkørsel fra kommunens genbrugspladser 3 mio. kroner billigere end Vestforbrænding. Foto: Kim Larsen.

Halsnæs Forsyning mener at kunne klare opgaven med containerkørsel fra kommunens genbrugspladser 3 mio. kroner billigere end Vestforbrænding. Foto: Kim Larsen.

Politisk strid om affaldskørsel

Et forslag om at hjemtage kørslen mellem kommunens genbrugspladser og Vestforbrænding fik bølgerne til at gå højt i byrådet

Af
Kim Larsen

BYRÅD Halsnæs Forsyning mener, at der vil være 3 mio. kroner at spare årligt ved selv at stå for kørslen mellem kommunens genbrugspladser og Vestforbrænding.

Men den plan er Vestforbrænding ikke videre begejstret for. Og så gik der jura i sagen.

Vestforbrænding har hyret advokatfirmaet Bech-Bruun til kigge på sagen og konkluderer, at denne kørsel i sin tid er blevet kompetenceoverdraget til Vestforbrænding, hvorfor Halsnæs Kommune ikke ensidigt kan hjemtage opgaven.

Halsnæs Forsyning fået hyret Advokatfirmaet Energi & Miljø, som når til modsatte konklusion, altså at opgaven IKKE er kompetenceoverdraget til Vestforbrænding, men at kørselsopgaven gensidigt kan opsiges med et års varsel.

Nu er der så også gået politik i sagen, for skal Halsnæs Byråd vælge at tro den ene eller den anden advokatundersøgelse?

"Det kan ende som en voldgiftssag, og det vil være usikkert, hvad der sker bagefter. Der vil være udgifter forbundet med at tabe sagen. Vi skal vælge, om vi vil have et samarbejde, eller man skal gå i krig med Vestforbrænding," indledte borgmester Steffen Jensen debatten i byrådssalen.

Han anbefalede på den baggrund ikke at forfølge sagen om at hjemtage kørslen, men han medgav, at der er brug for større åbenhed i Vestforbrænding. Det kan være svært at gennemskue, hvorfor kørslen tilsyneladende er dyrere i Vestforbrænding-regi, konstaterede borgmesteren, som selv er kommunens repræsentant i Vestforbrændings bestyrelse.

Halsnæs Forsyning "holder snuden i sporet", når det gælder om at optimere, fastslog Thomas Møller Nielsen (V), og henviste til hjemtagelsen af dagrenovationen i 2013, som har givet en årlig besparelse på 5 mio. kroner.

"Nu vil vi kunne opnå en besparelse på 3 mio. kroner ved at hjemtage kørslen. Det vil samtidig give flere lokale arbejdspladser og mulighed for øget socialt ansvar. What's not to like?" lød det fra Thomas Møller Nielsen.

Han henviste til den advokatredegørelse, som Halsnæs Forsyning har fået lavet. Den slår fast, at der ikke er tale om kompetenceoverdragelse til Vestforbrænding, men at kørselsopgaven kan opsiges med 1 års varsel.

Hovski-snovski og storebrortyrani

Anja Rosengreen (SF) roste Halsnæs Forsyning for at være gode til at effektivisere og spare borgernes penge, men denne sag fandt hun for usikker:

"Den vurderede besparelse på 3 mio. kr. er for lille til, at vi vil være med til at starte en så stor sag med betydelige advokatudgifter og risiko for at tabe en voldgiftssag," sagde hun, men slog samtidig fast, at Vestforbrædings kultur trænger til en udluftning:

"Det er fuldstændig uacceptabelt, at man som medejer ikke kan få adgang til væsentlige dokumenter, der omhandler ens egne aftaler med Vestforbrænding. Det er en gang hovski-snovski og storebrortyrani. Det skal vi reagere på, og det kan jeg høre på Steffen, at han også er indstillet på," sagde Anja Rosengreen videre.

Hårrejsende!

"Der er en risiko forbundet med alt. Det er nogle tynde begrundelser, man lukker denne sag ned med," lød det fra Sune Raunkjær.

"Halsnæs Forsynings oplæg er virkeligt seriøst og gennemarbejdet," fastslog Walter Christophersen (DF) og kaldte det "hårrejsende", at byrådet ikke giver ledelsen i Halsnæs Forsyning fuld opbakning i denne sag.

"Det er jeg ked af på forbrugerens vegne," lød Walter Christophersens afsluttende replik.

13-8

Borgmester Steffen Jensen fremsatte et beslutningsforslag som lød:

"Ønsket om hjemtagelse af kørsel fra genbrugsstationer forfølges ikke yderligere, fordi der forventes øget gennemsigtighed i omkostningsfordelingen blandt Vestforbrændings forskellige ordninger, herunder driften af genbrugsstationer. Byrådet noterer sig, at borgmesteren, kommunens repræsentant i VF’s bestyrelse, arbejder for en sådan øget åbenhed, med henblik på nedbringelse af omkostningerne."

For stemte dette stemte 13 ( A, F og og Ø), mens 8 stemte imod ( V og O)

Venstre og Dansk Folkeparti fik tilføjet en mindretaludtalelse der lyder:

"... vi ønsker, at kommunen skal forfølge sagen, således at den forventede besparelse på 3 mio. kr. kan søges opnået. Vi ønsker ikke, at forbrugerne skal betale for meget, hvilket også er i overensstemmelse med ejerstrategien."

Publiceret 01 February 2019 13:59