Selvom de afsatte 115 mio. kroner ikke rækker til at opfylde alle ønsker til en ny skole, så vil det ikke komme på tale at genbruge nogen af Enghaveskoens eksisterende bygninger - måske lige med undtagelse af hallen. Arkivfoto.

Selvom de afsatte 115 mio. kroner ikke rækker til at opfylde alle ønsker til en ny skole, så vil det ikke komme på tale at genbruge nogen af Enghaveskoens eksisterende bygninger - måske lige med undtagelse af hallen. Arkivfoto.

Ny skole bliver forsinket

Den ny skole, som skal afløse den skimmelramte skole i Enghaven, bliver formentlig først klar til skoleåret 2022/23

Af
Kim Larsen

FOLKESKOLE Enghaveskolen (Frederiksværk Skole, Enghaven) er ramt af skimmelsvamp og tillige nedslidt. I stedet for at bruge mange millioner på en gennemgribende renovering af skolen, besluttede Halsnæs Byråd i stedet at bygge en hel ny skole til afløsning for den nuværende.

Der blev skelet til, hvad andre nybyggede skoler har kostet at opføre de seneste år, og så valgte byrådet at afsætte 115 mio. kroner til formålet.

Nu viser det sig, at det næppe kan lade sig gøre at få opfyldt alle ønsker for disse 115 mio. kroner:

"Vi har gennemgået alle ønsker til byggeriet, det har været en længere proces. F.eks. er der et ønske om flere kvadratmeter for at opnå det bedste uddannelsesmiljø med de rette værksteder. Konklusionen er, at det er urealistisk at gennemføre alt som ønsket for de penge, der er til rådighed," fortæller Helge Friis (S), udvalgsformand for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, og fortsætter:

"Vi har i udvalget diskuteret, hvordan vi sikrer, at vi får mest muligt for pengene i forhold til de ønsker, der er. Den bedste udbudsform i dette tilfælde er omvendt udbud: Altså vi har 115 mio. kroner, og vi har disse ønsker. Hvad kan I byde ind med?"

"Det har også været inde i overvejelserne, om nogle af de nuværende bygninger kunne indgå i den nye skole. Men vi er i udvalget enige om, at vi vil have en ny skole, vi vil ikke genbruge. Det vil blive noget klatbyggeri, som ikke kommer til at hænge sammen."

"Vi vælger dog at holde den mulighed åben, at vi kan vente med at opføre en ny hal. Så kan vi få mere skole for pengene," siger Helge Friis.

Forsinkelse

Den længere proces med fornyet gennemgang af ønsker til byggeriet, og overvejelser omkring udbudsform, har forsinket hele projektet:

"Det er urealistisk, at skolen vil være klar til skolestart 2021. Mit gæt er en forsinkelse på et år, så 2022 er mere realistisk," siger Helge Friis og tilføjer:

"Det vigtigste for mig er, at det bliver en ordentlig skole. At den så bliver forsinket, er ikke noget problem, så længe der ikke er sundhedsfare i de nuværende bygninger. Der bliver løbende lavet målinger, og lige nu ser det godt ud, der er p.t. ingen problemer i forhold til indeklima og skimmel."

Publiceret 18 January 2019 09:43