Magleblikskolen kommer atter til at hedde Magleblikskolen. Arkivfoto.

Magleblikskolen kommer atter til at hedde Magleblikskolen. Arkivfoto.

Magleblikskolen får comeback

Arresø Skole bliver til Ølsted Skole og Magleblikskolen

Af
Kim Larsen

FOLKESKOLE Da Magleblikskolen i 2011 blev lagt sammen med Kregme Skole og Ølsted Skole under navnet Arresø Skole, kom den til at hedde Arresø Skole, Magleblik.

Men det navn har aldrig rigtig slået an, skolen vedblev i folkemunde at hedde Magleblikskolen.

Fra næste skoleår 2019/2020, som starter til august, bliver Arresø Skole delt igen, så de to tilbageværende matrikler, Ølsted og Magleblik, bliver selvstændige skoler.

Forslaget om deling af Arresø Skole har været ude i høring, og de indkomne høringssvar er generelt positive over for en deling.

Dog er der i Ølsted nogen bekymring om, hvorvidt de afsatte midler til ombygning af Ølsted Skole er tilstrækkelige til at sikre de nødvendige rammer for pædagogik, arbejdsmiljø og SFO samt SFO-klub på skolen.

I flere høringssvar kritiseres det, at skolen på Magleblik ifølge forslaget skulle hedde Arresø Skole og ikke Magleblikskolen, som oprindeligt.

Det ønske ser ud til at blive imødekommet - i hvert fald er navnet Arresø Skole ændret til Magleblikskolen i det forslag, som Byrådet skal stemme om på mødet 31. januar.

Publiceret 17 January 2019 09:19