Nogle af de lokale skove skal være 'vildere' eller urørte

Nogle af de lokale skove skal være 'vildere' eller urørte

Kom med ud i den vilde skov

NATURTURE Naturstyrelsen Nordsjælland indbyder til ekskursioner i nogle af de skove, der er udpeget til biodiversitetsformål. Lørdag den 9. februar kl. 13.30-15.30 går turen til Tisvilde Hegn, og turen omfatter også planerne for de udpegede områder i Arresødal Skov.

Den nordlige del af Tisvilde Hegn udpeges til urørt nåleskovsplantage, og vil fremstå som vildere, mens områderne udenom Melby Overdrev udpeges til anden biodiversitetsskov. De store sammenhængende skovfyrreskove har tiltrukket en lang række arter fra de nordiske nåleskove. Den lysåbne nåleskov er samtidig også levested for mange arter af insekter, krybdyr og småfugle. Skoven er meget artsrig med mange truede og sjældne arter og er særdeles vigtig for biodiversiteten.

I Arresødal Skov udpeges den østlige del af skoven som urørt skov, mens skovarealet vest for Hillerødvej udpeges som anden biodiversitetsskov. Skoven er domineret af løvtræ og levested for en række sjældne og truede arter.

På turen vil styrelsens medarbejdere fortælle om de ændringer, der vil ske, når de udpegede skovområder overgår til urørt skov eller anden biodiversitetsskov. Vi vil blandt andet komme ind på, hvordan overgangsperioden er tilrettelagt, indtil områderne overgår til urørt skov i 2026..

"Formålet med ekskursionerne er at informere om, hvordan områderne forvaltes i overgangsperioden og på langt sigt. Men målet er også at høre dine synspunkter og diskutere fremtidens skove. I løbet af 2019 skal der laves forvaltningsplaner for hvert udpeget område, som går mere i detaljer med, hvad der skal ske fremover. Det relativt lange tidsperspektiv og de mange retningslinjer kan gøre det svært at overskue, hvad der skal ske, og hvad det kommer til at betyde for den enkelte skov. Det er Naturstyrelsens håb, at disse ekskursioner kan være med til at gøre det lidt mere klart, så vi får synspunkter og relevante oplysninger med hjem til det fortsatte arbejde med planerne," hedder det i en pressemeddelelse fra Naturstyrelsen.

De tre andre turområder er Gribskov og Hellebæk skov, Teglstrup Hegn og Nejede Vesterskov, men den lokale rundtur den 9/2 omhandler to skovområder, nemlig Tisvilde Hegn og Arresødal. Mødested: P-plads ved Asserbo Slotsruin, Bisp Absalonsvej 28, 3300 Frederiksværk

Publiceret 17 January 2019 19:00