Visualisering af masten i Asserbo, her set fra Sikavej.

Visualisering af masten i Asserbo, her set fra Sikavej.

Utilfredshed med 42 meter høj mobilmast

MAST Der lyder til at være stor utilfredshed blandt beboere på Asserbohusvej, efter at kommunen har udsendt melding om opførelse af en 42 meter høj mobiltelemast i kvarteret ved Møllevangsvej.

En række beboere - men ikke alle - i kvarteret har fået 14 dages frist til at komme med indsigelser gældende fra den 10. januar.

Ud over den korte svarfrist er sommerhusejer Anne Kathrine Skibelund også utilfreds med både placering og stråling fra telemasten, som er foreslået placeret mindre end 20 meter fra de nærmeste huse på Asserbohusvej: "Det er samtidig visuel forurening af et naturskønt område. Asserbohusvej er et unikt sommerhusområde, præget af naturskønhed og ro. Masten vil være skamstøtte og devaluere hele områdets skønhedsværdi. Skæmmende master af denne art og højde hører som udgangspunkt slet ikke hjemme i et rekreativt sommerhusområde, hvor der overordnet tilstræbes at omgivelserne skal have et plantageagtigt præg," fortæller hun til Halsnæs Avis.

Masten skal erstatte en gammel mast på Skovbovej få hundrede meter derfra, og Anne Kathrine Skibelund peger sammen med grundejerforeningen på andre placeringer, som vil give en bedre mobildækning i Asserbo-området.

"Der kan påvises flere alternative placeringer i ubebyggede områder som f.eks. området afgrænset af vejene Skovbovej, Nyvej, Parthensvej og Flamingovej eller skov/engområdet øst for Privatvej, Elsdyrvej og Dådyrvej. Disse områder bør undersøges og foretrækkes fremfor placeringen på Asserbohusvej. Det bør undersøges, om det er muligt at finde en placering, som i højere grad vil give en bedre dækning for det samlede område, så flytning af masten reelt vil komme beboerne og forbrugerne til gavn," lyder det fra sommerhusejeren efter et møde i grundejerforeningen, som har lavet oplæg til en indsigelse, hvor beboerne også vil slå på, at der i kommunens retningslinjer for telemaster og mobilantenner anføres, at masterne grundet stråling kun meget undtagelsesvist kan opføres i nærheden af skoler og børneinstitutioner: Den 42 m høje mast tænkes placeret på en grund, som i forvejen huser en skolekoloni, hvor der en stor del af året opholder sig skolebørn døgnet rundt.

Halsnæs Avis er kontaktet af en anden beboer i nabolaget, der ikke har indsigelsesret og først nu hører om masten. Beboeren fortæller at flere i kvarteret ikke kender til planen og er utilfredse med placeringen, fordi masten bliver synlig i store dele af området og desuden er der nervøsitet pga. stråling fra masten. Flere beboere er nu i gang med at 'stemme dørklokker' for at informere om projektet. /an

Der er mere information på grundejerforeningens hjemmeside.

Halsnæs avis forsøger at følge op på sagen hos kommunen...

Publiceret 16 January 2019 19:00