"Det er vigtigt, at kommuner og regioner har tilstrækkelig fokus på, at borgere ikke udsættes for legionellasmitte," skriver Transport-, Bygnings- og Boligminister Ole Birk Olesen i sit brev. Foto: Niels Hougaard.

Minister sætter fokus på legionella

Ole Birk Olesen har bedt kommuner og regioner redegøre for deres indsats med at nedbringe risikoen for legionellasmitte

Af
Kim Larsen

LEGIONELLA Transport-, Bygnings- og Boligminister Ole Birk Olesen (LA) er nu aktivt gået ind i kampen mod legionella. Han har skrevet et brev til alle landets kommuner og regioner, hvori han understreger alvoren i det stigende antal tilfælde af legionærsygdom i Danmark.

"Det er vigtigt, at kommuner og regioner har tilstrækkelig fokus på, at borgere ikke udsættes for legionellasmitte," skriver ministeren i sit brev.

Han beder derfor kommmuner og regioner redegøre for, om der "foreligger en politik til at sikre, at gode råd med hensyn til nedbringelse af risiko for legionellasmitte når ud i kommunens og regionens institutioner, herunder til plejehjem, hospitaler mv."

Ministeren gør opmærksom på, at det påhviler kommuner og regioner at sikre, "at bygningsreglementets krav til drift og vedligehold af vandinstallationer overholdes, så der ikke opstår risiko for personers sundhed, herunder riskiko for legionellasmitte."

Det gælder især bygninger med ældre og svage medborgere som f.eks. hospitaler, plejeboliger samt i svømme- og idrætshaller, påpeges det i brevet.

Hurtig reaktion er vigtig

I tilfælde af legionella er det vigtigt, at identificere kilden hurtigt, for at mindske risioen for at flere smittes, understreger minister Ole Birk Olesen:

"Såfremt der konstatres et legionellatilfælde, er det vitigt at være opmærksom på, at manglende eller forsinket identificering af kilden til tilfældet kan medføre et større udbrud af legionella, hvor flere medborgere kan blive smittet."

Ny pjece

  En helt ny pjece, fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, fortæller om legionella og hvordan man bekæmper legionella. Pjecen er tilgængelig på www.tbst.dk og www.bygningsremlementet.dk. Uddrag af pjecen:

  Legionella er en bakterie, der kan forårsage den alvorlige lungebetændelse kalædet Legionærsygdom og den influenza-lignende febersygdom Pontiacfeber. Legionærsygdom kan være dødelig for især personer med et svækket immunforsvar, mens Pontiac-feber ikke er livstruende.

  Sygdommene opstår, når forstøvet vand, inficeret med Legionella, Indåndes. Mulige smittekilder er derfor alle anlæg, hvor der spredes forstøvet vand, feks. ved brusebadning.

  Temperaturen på det varme vand bør alle steder i systemet (ved alle tappesteder) være mindst 50 grader C.

  Det er vigtigt, at du lader bruseren løbe, indtil vandet er varmt, før du stiller dig ind under den.

  Tøm bruseslangen efter brug ved f.eks at lade den ligge på gulvet for at undgå efterfølgende stillestående vand ved en temperatur, der giver gode vækstbetingelser for Legionella. Efter bruseslangen er tømt, bør den hænges op igen.

Publiceret 16 January 2019 11:35