DN Halsnæs indbyder til event til fordel for fredningsretten søndag på Melby Overdrev. Arkivfoto

DN Halsnæs indbyder til event til fordel for fredningsretten søndag på Melby Overdrev. Arkivfoto

Event for fredningsretten

DN Halsnæs inviterer til begivenhed på Melby Overdrev

Fredningsret Danmarks Naturfredningsforening afdeling Halsnæs, inviterer til begivenhed på Melby Overdrev, Lille Kulgab, søndag d. 20. januar kl. 10.

Det er et landsdækkende event denne dag og i Halsnæs vil viceborgmester Anja Rosengreen fortælle om fredninger og retten til at rejse fredninger, samt om glæden ved den natur som beskyttes og bevares til glæde for alle.

Fredninger siden 1937

Danmarks Naturfredningsforening har haft ret til at rejse fredninger siden 1937. Siden Stauning indførte den for at beskytte mest mulig natur i Danmark. Nu vil Dansk Folkeparti fratage DN den ret. Sagen kommer op i Folketinget d. 24. januar 2019.

Fredninger sikrer de smukke landskaber, naturområder, der giver vækst for stadig flere truede plante- og dyrearter. Mange er Rødlistede, de er altså truede for at forsvinde. Fredningerne sikrer naturen mod byggeri, motorveje og sprøjtede marker. Danmark er et af de lande i Europa, der har mindst fredet natur.

De allerfleste af de 5–8 årlige fredninger foretages i samarbejde mellem DN og kommune eller stat. Det er overfredningsnævnet, der i sidste ende afgør samtlige fredningssager.

Danmarks Naturkanon

Melby Overdrev og Tisvilde Hegn er netop blevet ophøjet til den nye Naturkanon. De er udpeget som værende blandt de 15 mest smukke og storslåede naturområder i Danmark.

Gennem de sidste 10 år har DN Halsnæs foretaget naturpleje på overdrevet. To gange årligt møder op til 100 frivillige frem og giver naturen en hånd ved at trække selvsåede træer op for at beskytte lyngen. Naturplejen sker i samarbejde med Naturstyrelsen.

På dagen byder DN Halsnæs på en varm kop kaffe eller varm saft ved P-pladsen Lille Kulgab. Efter fortællingen fra Anja Rosengreen er der fælles vandretur i den skønne natur - så husk det varme tøj.

Publiceret 15 January 2019 00:00