Skrænter i skred i Nødebohuse, hvor boligejeren i midten har ansøgt om tilladelse til kystsikring. Foto halsnaes.dk

Skrænter i skred i Nødebohuse, hvor boligejeren i midten har ansøgt om tilladelse til kystsikring. Foto halsnaes.dk

Boligejer vil kystsikre med 246 tons sten

KYSTBESKYTTELSE Efter ændring af reglerne om kommunal kompetence til godkendelse af kystbeskyttelse får miljø- og planudvalget en ny sag på bordet onsdag: En boligejer i Nødebohuse vil kystbeskytte sin ejendom ved klinten, og det skal efter planen foregå med såkaldt skræntfodssikring med 246 tons sten for at modvirke erosion.

Kommunens direktion indstiller på forhånd, at udvalget godkender den ansøgte kystbeskyttelse, der sker for boligejerens egen regning.

En del af skrænten ud mod Kattegat er eroderet væk, og boligejeren ønsker at lave en sikring i stil med naboejendommene, hvor der ikke er sket skred i samme omfang, fordi stenene ligger længere op ad skråningen og dermed beskytter bedre. Det vurderes at skræntfodssikringen vil gøre strækningen mere ensartet og kystsikre både denne og naboejendommene bedre. /an

Publiceret 15 January 2019 18:30