Udvalgsformand Michael Thomsen:

Udvalgsformand Michael Thomsen: "Der er efter vores opfattelse ingen tvivl om, at vi har nogle særlige problemer, når det kommer til antallet af udsatte børn i Halsnæs." Arkivfoto: Kim Larsen.

"Rapport udelader vigtige parametre"

VIVE-analytiker erkender, at rapport ikke giver et fuldstændigt billede af, hvor de udsatte børn og unge bor

Af
Kim Larsen

UDSATTE BØRN Rapporten "Børn og unge i Danmark 2018", som Det Nationale Forknings- og Analysecenter For Velfærd (VIVE) står bag har vakt en del forundring i Halsnæs Kommune. Den konkluderer nemlig, at Halsnæs Kommune ikke er blandt de kommuner i landet, som har størst andel af udsatte børn.

Efter at have nærlæst kapitlet i rapporten med overskriften "Hvor bor de udsatte børn og unge?", kritiserer udvalgsformand for Sundhed og Forebyggelse, Michael Thomsen (V), rapporten for at udelade væsentlige parametre i forhold til at måle på antallet af udsatte børn:

”Der er efter vores opfattelse ingen tvivl om, at vi har nogle særlige problemer, når det kommer til antallet af udsatte børn i Halsnæs. Det konkluderede en rapport fra KORA også i 2017. "

"Uden at skulle blive alt for teknisk, så kan vi se, at den nye undersøgelse fra VIVE udelader en række parametre, som vi anser som væsentlige i forhold til at måle på antallet af udsatte børn. Det gælder f.eks. problemer med misbrug og psykisk sygdom. Det er efter min opfattelse en del af forklaringen på, at det ser bedre ud i den nye rapport."

"En af forklaringerne på, at vi har haft forholdsvis mange anbringelser, handler om, at der har skullet rettes op på manglende kvalitet i sagsbehandlingen før 2014. Det er der nu rettet op på, og en uafhængig gennemgang af vores sagsbehandling i dag, dokumenterer da også, at der er et højt fagligt niveau," siger Michael Thomsen og fortsætter:

"Samtidig viser gennemgangen, at vi kan hjælpe flere børn, hvis vi sætter ind med tidligere og mindre indgribende indsatser. Derfor er vi i gang med at omlægge indsatsen, og det er vores klare forventning, at det fremover både vil hjælpe børnene og give færre udgifter”.

Ikke den endelige sandhed

Senioranalytiker Karen Margrethe Dahl, som har været med til at udarbejde VIVE-rapporten "Børn og unge i Danmark" erkender, at de fire udvalgte parametre, der måles på i rapporten, ikke nødvendigvis er tilstrækkeligt til at afgrænse gruppen af de mest udsatte børn:

"Vi har kigget på økonomi og basale sociale forhold, men vi har ikke været inde og se på f.eks. antallet af underretninger. Det fremgår tydeligt af rapporten."

"Udsatte børn er ikke et naturvidenskabeligt begreb. Vi har set på fire parametre: Fattigdom, forældrenes uddannelse og beskæftigelse, samt om der tale om enlige forsørgere. Vi tror, det giver et nogenlunde dækkende billede af, hvilke kommuner i Danmark, der har de største udfordringer med udsatte børn.

"I Halsnæs Kommune lever 7 procent af børnene i relativt fattige familier, 8 procent har forældre som ikke er i beskæftigelse, 22 procent har en mor uden uddannelse og 24 procent vokser op i eneforsørgerfamilie."

"Den eneste parameter i Halsnæs, der ligger højt, er enlige forsørgere. Det er interessant, at Halsnæs Kommune har mange underretninger, på trods af at kun den ene parameter ligger højt."

"Det er en lille analyse, vi har lavet, som ikke er den endelig sandhed om, hvor de udsatte børn og unge bor. Hvis man skulle give et mere fuldstændigt billede, så ville f.eks. misbrug, psykisk sygdom og antallet af underretninger være væsentlige faktorer at have med," slutter senioranalytiker Karen Margrethe Dahl.

Publiceret 11 January 2019 11:31