Halsnæs Kommune er i VIVE-rapporten ikke blandt de kommuner i landet, som har størst andel af udsatte børn (mørkeblå på kortet).

Halsnæs Kommune er i VIVE-rapporten ikke blandt de kommuner i landet, som har størst andel af udsatte børn (mørkeblå på kortet).

Ny rapport: Børn i Halsnæs er ikke så udsatte

Overraskende resultatet i VIVE-rapport om udsatte børn og unge i Danmark

Af
Kim Larsen

HALSNÆS I flere år har de røde alarmknapper blinket voldsomt i Halsnæs: Alt for mange børn trives dårligt.

For tre år siden skrev vi i Halsnæs Avis under overskriften "Halsnæs nr. 3 i udsatte børn" om en undersøgelse foretaget af KORA for Socialstyrelsen, som viste at kun Lolland og Langeland har flere sårbare børn end Halsnæs Kommune.

I april 2018 kunne vi fortælle, at Halsnæs Kommune hvert år modtager ca. 1.100 underretninger om børn, der mistrives, eller som menes at være udsat for vold eller overgreb.

I juni 2018 blev Halsnæs Kommune udvalgt af KL som den ene af to danske kommuner med høj andel af sårbare børn og unge, som skal deltage i et projekt, som skal give svar på, hvordan man bryder den negative sociale arv.

I juli 2018 lød en overskrift "Kun Lolland slår Halsnæs i Underretninger".

Halsnæs Avis har de senere år haft mange artikler om de mange udsatte børn i Halsnæs Kommune. Her udklip fra avisen 17. februar 2016.

Halsnæs Avis har de senere år haft mange artikler om de mange udsatte børn i Halsnæs Kommune. Her udklip fra avisen 17. februar 2016.

Nu viser en rapport fra VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter For Velfærd), højst overraskende, at det tilsyneladende slet ikke står så grelt til i Halsnæs Kommune, når det gælder udsatte børn.

Det er i hvert fald det resultat, forskerne når frem til, når de vurderer danske børn og unges velfærd og trivsel på en række velfærdsområder.

Med udgangspunkt i fire parametre (forældres indkomst, tilknytning til arbejdsmarked og uddannelse samt om barnet vokser op med en enlig forsørger) er kommunerne inddelt efter en skala fra 0-16:

0 er kommuner med mindst andel af socialt udsatte børn, mens 16 er kommuner med den største andel af socialt udsatte børn.

På denne skala kommer Halsnæs Kommune ud med et 10-tal. Altså i den dårlige halvdel, men slet ikke i bunden, som man kunne forvente.

Publiceret 11 January 2019 12:14