Ågrillen står til nedrivning, og i et aktuelt forslag kan der bruges 180.000 kroner til forskønnelse af arealet. Arkivfoto

Ågrillen står til nedrivning, og i et aktuelt forslag kan der bruges 180.000 kroner til forskønnelse af arealet. Arkivfoto

Halv million til Pæn Kommune

FORSLAG Gavlmaleri i Frederiksværk, nye stier, oprensning af tang ved kysterne - det er nogle af dette års tiltag i Pæn Kommune, hvor der i år er afsat 500.000 kroner til forskønnelse rundt i lokalområdet.

Miljø- og planudvalget skal den 15. januar tage stilling til fordeling af pengene, og her er en af de største poster et gavlmaleri i Frederiksværk efter forslag fra Billedkunstrådet. Ideen er at skabe et værk, der kan fortælle om det unikke landskab eller Frederiksværks industrihistorie. Pris: 150.000 kroner.

Et tilsvarende beløb kan gå til Vindås Mose ved Hundestedhallen, hvor etablering af en ny sti i sammenhæng med det nuværende stisystem skal skabe nye og spændende naturoplevelser i mosen, desuden opsætning af informationstavle om mosens plante- og dyreliv. Det er meningen at Hundested Skole inddrages i projektet.

Kappelhøjkilen indgår i Nationalpark Kongernes Nordsjælland, og her kan der bruges 150.000 kroner til at sikre bedre sammenhæng i området ved hjælp af skiltning og ruteafmærkning.

På listen med forslag afsættes 180.000 kroner til belægning og beplantning ved Ågrillen, så området kan gøres anvendeligt efter at bygningen er fjernet. Hvis der opnås fondsstøtte til et større projekt ved Mølledamsområdet, vil midlerne blive brugt som kommunal medfinansiering, hvorved der kan skabes et attraktivt byrum med terrassering mod kanalen, hedder det i oplægget til udvalgsmødet..

Blandt Pæn Kommune-forslagene er også Fruelunden ved Høje Tøpholm i Hundested (30.000 kr.), oprensning af tang ved Lynæs og Hvide Klint (70.000 kr.), blomstrende grøftekanter (50.000 kr.) og f.eks. 70.000 kroner til kommende borgerforslag. /an

Publiceret 11 January 2019 10:19