Det er snart slut med Ågrillen og dn klassiske Frederiksværkburger:

Det er snart slut med Ågrillen og dn klassiske Frederiksværkburger: "Nedrivningen kan ske meget snart," konstaterer Charley Christiansen

Slut med Ågrillen: Klar til nedrivning

Charley Christiansen lukker og slukker efter 28 år

ÅGRILLEN 74-årige Charley Christiansen er nu ved at fjerne de sidste ting fra Ågrillen i Frederiksværk, hvor han har drevet grillbar de sidste 28 år.

Der er sagt og skrevet meget om denne sag den sidste tid, og her er Charleys syn på forløbet.

"Det har været 28 gode år, men nu er det altså slut og nedrivningen kan snart begynde," fortæller han på en af de sidste ture til den tidligere arbejdsplads ved byens hovedstrøg.

Den 1. maj sidste år besluttede han sammen med Camilla Christiansen ikke at forlænge lejekontrakten med kommunen: "De sidste 10 år har lejemålet kun løbet et år ad gangen, og det har været hårdt, rent psykisk, ikke at vide hvornår vores arbejdsplads kunne lukkes af kommunen."

LÆS OGSÅ: EFTER ÅGRILLEN - GODE IDEER VELKOMNE

De har ejet bygningen og lejet grunden af kommunen, og den 1. maj sendte Ågrillens indehavere tre forslag til Halsnæs Kommune: Kommunen får bygningen og de 85.000 kroner i bankgaranti, som indehaver har afsat til evt. nedrivning, istedet for etårige kontrakter foreslåes fireårig kontrakt, og som sidste forslag: Ejer beholder de 85.000 og sørger for nedrivning.

"Efter ca. syv måneders ventetid og to måneder efter lejemålets ophør, fik vi den 6. december påbud om at rive ejendommen ned hurtigst muligt. Kommunen har intet at sætte i stedet, så her bliver en bar plet, indtil en fond en gang i fremtiden vil putte penge i et nyt projekt. Med lidt fantasi kunne bygningen anvendes til meget andet. Kommunen har de 85.000, som vi har stillet til rådighed, at arbejde med," fortæller Charley Christiansen.

Han fortæller, at bygningen er i håndværksmæssig god stand med en god og tør kælder, og alene installationer som el, kloak og vand beløber sig i nyetablering til 100.000 kroner - men de skal nu bare skrottes.

"De sidste aftaler vedrørende nedrivning er snart på plads, og dermed går der ikke lang tid, før Ågrillen er jævnet med jorden. Vi er ofte blevet spurgt om, hvorfor Ågrillen skal rives ned, og hvad der skal være i stedet. Konklusionen er, at kommunen nedlægger en forretning, mister huslejeindtægt og to arbejdspladser. Er det godt købmandsskab i en økonomisk presset kommune?" spørger Ågrillens tidligere ejer afslutningsvist.

Halsnæs Avis har kontaktet udvalgsformand Anja Rosengreen (F), som har spurgt ind til sagsforløbet hos den kommunale forvaltning: "Syv måneder er lang tid, men der har været dialog mellem ejer og forvaltning i den periode. Jeg kan sagtens sætte mig ind i, at det kan føles som meget lang tid - uden at vide, hvad sagen ender med og inden påbuddet om nedrivning så kommer i december. Forslagene fra Ågrillen er gennemgået og taget med i sagsbehandlingen, og det er ikke mit indtryk, at ejeren har gået i uvished, men forståeligt nok har savnet en afklaring tidligere i forløbet."

Den endelige beslutning om Ågrillens nedrivning faldt på byrådsmødet den 20. december. /an

Publiceret 10 January 2019 17:00