Birgitte Møller-Hansen, konst. leder af Hjemmeplejen:

Birgitte Møller-Hansen, konst. leder af Hjemmeplejen: "Min vurdering er, at medarbejderne føler sig trygge og velinformerede". Foto: Kim Larsen.

Plejepersonale smittet med legionella

To ansatte i Hjemmeplejen formentlig smittet med legionella i ældreboligerne på Aase Hansens Vej - begge er raske igen

Af
Kim Larsen

LEGIONELLA Det er ikke kun beboerne i ældreboligerne på Aase Hansens Vej i Frederiksværk, der har været udsat for smitterisiko med legionella. Det har også det personale i Hjemmeplejen, som kommer i ældreboligerne for blandt andet at hjælpe de ældre, som ikke selv kan bade.

Tre ansatte har været ramt af lungebetændelse og er i den forbindelse blevet testet for legionella. I et tilfælde er der konstateret legionellasmitte, og i et andet tilfælde var der mistanke om legionellasmitte.

"De er nu begge raske, har det godt, og er tilbage på arbejde igen," fortæller konstitueret leder af Hjemmeplejen, Birgitte Møller-Hansen.

"Den ene medarbejder blev sygemeldt den 10. november, går til læge og bliver testet for legionella. Men selvom der ikke bliver påvist legionella, bliver det indmeldt til Styrelsen for Patientsikkerhed på grund af mistanke om legionella."

"Den anden medarbejder bliver sygemeldt 6. december, kommer på arbejde igen, men sygemelder sig igen lige op til jul. Der blev taget nogle prøver, som der så lå svar på lige efter nytår - og som påviser legionella."

"Medarbejderen blev sat i behandling allerede på mistanken om legionellasmitte, og vedkommende er rask og tilbage på arbejde."

"Begge de to medarbejdere har haft deres gang i ældreboligerne på Aase Hansens Vej. Men vi mener, at de med stor sandsynlighed begge er blevet smittet, inden boligselskabet igangsatte tiltag med f.eks. at tilsætte klor til det varme vand," fortæller Birgitte Møller-Hansen og tilføjer:

"Det er vigtigt at understrege, at det ikke handler om nye tilfælde - der er ikke noget, der er blusset op."

Leder af kommunens kommunikatinsafdeling, Martin Ishøy, oplyser i den forbindelse, at Halsnæs Kommune, for at være helt sikre, har fremskyndet, at der bliver taget nye vandprøver på Aase Hansens Vej. Resultaterne af disse vil foreligge, inden for den nærmeste fremtid.

Ekstra tid til at lade vandet løbe

En beboer i ældreboligerne på Aase Hansens Vej blev 28. august 2018 indlagt på sygehuset med det, der viste sig, at være legionærsyge forårsaget af legionellabakterier i det varme vand i boligen.

Efterfølgende har Halsnæs Avis afdækket, at der i samme ældreboliger allerede i 2015 var et tilfælde af legionærsyge, som kostede en 81-årig beboer livet.

"Det er klart, at denne legionellasag blandt medarbejderne har skabt noget bekymring og utryghed. Men medarbejderne er blevet orienteret undervejs, og vi har også drøftet det i MED," fortæller Birgitte Møller-Hansen og fortsætter:

"Vi har især fokus på, at det vigtigt at lade det varme vand løbe inden brug - især hvis borgerne ikke selv bruger meget varmt vand. Jeg har i den forbindelse bedt områdelederen sørge for, at køreskemaerne bliver lagt, så der er tid til at følge retningslinjerne, uden at medarbejderne bliver stressede."

"Min vurdering er, at medarbejderne føler sig trygge og velinformerede. Jeg hører i hvert fald ikke noget andet," slutter Birgitte Møller-Hansen.

LEGIONELLA KAN GIVE TO SYGDOMME:

    Pontiac feber er en influenza lignende sygdom, der går over af sig selv efter nogle dage.

    Legionærsygdom er en alvorlig lungebetændelse som påvirker lever, nyre og nervesystem. Sygdommen rammer oftest personer, der har et nedsat immunforsvar, fx. ældre samt folk med et stort alkohol- og/eller tobaksforbrug.

    I 2017 blev anmeldt 278 tilfælde af legionella-pneumoni (legionærsyge i Danmark). 30 (11 procent) døde af sygdommen.

    Legionella bakterier trives bedst i lunkent og stillestående vand. Smitten kan ske ved, at man indånder forstøvet vand, der er forurenet med Legionella. Idet mange forskellige vandanlæg kan sprede forstøvet vand er der flere mulige smittekilder, men brusebadning antages at være den hyppigste smittevej herhjemme.

Kilde: Statens Serum Institut

Publiceret 10 January 2019 10:16