24.11 2015 blev tilfældet af legionærsyge anmeldt til embedslægen. Men der nåede aldrig nogen information frem om legionella-risikoen til Halsnæs Kommune eller boligselskabet.

24.11 2015 blev tilfældet af legionærsyge anmeldt til embedslægen. Men der nåede aldrig nogen information frem om legionella-risikoen til Halsnæs Kommune eller boligselskabet.

"Det håber jeg ikke er normal procedure"

Af
Kim Larsen

LEGIONELLA-SAGEN I 2015 døde en 81-årig kvinde af legionærsyge, men hverken Halsnæs Kommune eller boligselskabet blev underrettet. Halsnæs Avis har bedt barnebarnet om en kommentar til forklaringen fra Styrelsen for Patientsikkerhed:

"En mulig forklaring på at informationen ikke er videregivet er, at personen er død kort tid efter. Det håber jeg ikke er normal procedure, da man så ikke forhindrer yderligere risici. Desuden skal man jo som styrelse være interesseret i at undersøge sagen, og se om man kan finde en mulig smittekilde."

"Fra sagen blev indberettet gik der seks dage til min mormor døde, og både i de seks dage og efter min mormors død har vi som pårørende stået til rådighed - det er beskrevet i journalen, at man kan kontakte os, men den info er nok ikke givet videre til embedslægen. Men de har i hvert fald haft tiden til at kontakte Herlev hospital og få de oplysninger, der manglede."

"Var ansvaret taget alvorligt allerede i 2015 kunne Rolfs legionella-tilfælde måske være undgået," lyder kommentaren fra barnebarnet.

Publiceret 10 January 2019 09:50