De har grund til at have armene oppe i Torup. Beboernes aktivitetsniveau, børnehave og skole er med til at skabe succeshistoren om landsbyen. Arkivfoto

De har grund til at have armene oppe i Torup. Beboernes aktivitetsniveau, børnehave og skole er med til at skabe succeshistoren om landsbyen. Arkivfoto

Rapport: Derfor er Torup en succes

UNDERSØGELSE " Torup er en succes, fordi det er let at skabe nye aktiviteter, og fordi borgerne har lyst til at skabe og bidrage til nye aktiviteter og projekter.."

Det er en af konklusionerne i en rapport fra Københavns Universitets institut fra geovidenskab & naturforvaltning, der gennem flere måneder har set på Torups vækstfaktorer i en tid, hvor mange andre landsbyer affolkes.

Undersøgelsen har bl.a. set på, hvad der gør Torup til noget særligt, og forskerne Anne Busck og Martin Rudbeck har bidt mærke i en række forhold i landsbyen, bl.a. at børnehave og skole er synlige og med til at skabe daglig aktivitet.

"Tilsammen bidrager dette til liv og aktiviteter på hverdage. I sommerhalvåret er der yderligere et lokalt marked ved togstationen. Ser man lidt nærmere efter, viser der sig hyppige fællesarrangementer såsom vandreture, yoga, foredrag, koncerter og udstillinger. Og det lokale foreningsliv inkluderer bl.a. et galleri, en musikforening, et aktivt kirkesamfund, et genbrugsværksted og den lokaldemokratiske institution Torup Ting, hvor nærdemokratiet plejes og arbejdsgrupper som for eksempel et deleværksted, en vejgruppe og en dokumentarfilmgruppe etableres."

Rapporten har undersøget hvilke potentialer der har dannet grundlag for landsbyens udvikling, hvad det har krævet at realisere potentialerne, hvad Torup er og kan i dag, og hvad de fremtidige udviklingsmuligheder er.

Med hensyn til det sidste punkt peger rapporten på udvikling af fællesskabet blandt flere faktorer: "Af husstandsundersøgelsen ses, at der allerede i dag er folk, som ikke er en så integreret del af fællesskabet. Dette kan være selvvalgt, men kan også være nogle, der af en eller anden grund ikke opfatter sig selv som del af de aktiviteter, der foregår. Så der skal fortsat være stort fokus på at inddrage de nye (og gamle) borgere og sørge for, at det større beboerantal ikke resulterer i, at alle tror, at nogen gør, og i sidste ende gør ingen noget."

Undersøgelsen er foretaget med interviews, spørgeskemaundersøgelser og analyse af eksempelvis mediernes omtale. /an

Publiceret 08 January 2019 11:59