To beboere på Aase Hansens Vej, Frederiksværk, er i henholdsvis 2015 og 2018 blevet smittet med den farlige legionellabakterie. Embedslægen/Styrelsen for Patientsikkerhed har i begge tilfælde svigtet, idet Halsnæs Kommune ikke er blevet underrettet rettidigt. Arkivfoto.

To beboere på Aase Hansens Vej, Frederiksværk, er i henholdsvis 2015 og 2018 blevet smittet med den farlige legionellabakterie. Embedslægen/Styrelsen for Patientsikkerhed har i begge tilfælde svigtet, idet Halsnæs Kommune ikke er blevet underrettet rettidigt. Arkivfoto.

Styrelsen kendte legionellasag - men underretning svipsede

Embedslægen (nu Styrelsen for Patientsikkerhed) kendte til legionella-dødsfald på Aase Hansens Vej i 2015, men hverken Halsnæs Kommune eller boligselskab blev underrettet

SUNDHED Der gik godt to måneder fra Styrelsen for Patientsikkerhed 5. september 2018 modtog en anmeldelse om legionærsyge hos en beboer i ældreboligerne Aase Hansens Vej, til Styrelsen underrettede Halsnæs Kommune om mulig legionella smitterisiko på Aase Hansens Vej.

Men i 2015 fik Halsnæs Kommune fik slet ingen underretning fra embedslægen (nu Styrelsen for Patiensikkerhed), da en 81-årig kvinde i samme bebyggelse fik legionærsyge og døde af det.

For nogle uger siden bad Halsnæs Avis Styrelsen for Patientsikkerhed oplyse, om der havde været tilfælde af legionærsyge på Aase Hansens Vej før 2018. Dengang lød svaret: "Vi har ikke andre anmeldelser på den vej."

Efterfølgende har Halsnæs Avis fremlagt dokumentation for, at hospitalet, hvor den 81-årige var indlagt, har anmeldt tilfældet af legionærsyge til SSI og embedslægen den 24/11-2015.

Styrelsen for Patientsikkerhed har på den baggrund undersøgt sagen yderligere.

Overlæge Anne Hempel-Jørgensen, sektionsleder i Styrelsen for Patientsikkerhed:

Overlæge Anne Hempel-Jørgensen, sektionsleder i Styrelsen for Patientsikkerhed: "Det er ikke altid umiddelbart muligt at afdække, hvor en patient kan være blevet smittet, når eksponeringsoplysninger på anmeldelsen er sparsomme."

Sektionsleder, overlæge Anne Hempel-Jørgensen, forklarer:

"Når vi får en anmeldelse, sker det på papir, som bliver scannet ind og registreret elektronisk på personens CPR-nummer. Når en person dør, vil der ikke længere være en adresse tilknyttet. Derfor kom sagen ikke frem, da vi søgte på vejnavnet."

Men embedslægen har altså modtaget denne anmeldelse i 2015?

"Ja," bekræfter Anne Hempel-Jørgensen.

Men hvorfor har embedslægen så ikke underrettet Halsnæs Kommune, så flere tilfælde af legionella smitte kunne forebygges?

"Det kan jeg ikke svare dig endeligt på, for det kan jeg ikke se ud af de sagsakter, jeg har. En forklaring kunne være, at det er fordi personen er død forholdsvis kort tid efter, vi fik anmeldelsen. Eller måske har det ikke været muligt at fastslå smittekilden, og derfor er sagen blevet henlagt. Men det er svært at finde svar på her tre år efter."

En af Styrelsens opgaver er at forebygge smitterisiko af farlige sygdomme. Her i 2018 var Styrelsen godt to måneder om at underrette Halsnæs Kommune om en smitterisiko med legionella i ældreboligerne på Aase Hansens Vej, og i 2015 blev Halsnæs Kommune slet ikke underrettet, selvom en beboer i samme ældreboliger fik legionærsyge og døde af det. Er det godt nok?

"Når vi modtager en anmeldelse fremgår det ikke altid, at der er tale om en ældrebolig, og som tidligere oplyst er det ikke altid umiddelbart muligt at afdække, hvor en patient kan være blevet smittet, når eksponeringsoplysninger på anmeldelsen er sparsomme."

"Jeg har tidligere medgivet, at det kunne have gået hurtigere fra vi modtog anmeldelsen i september 2018 til vi havde mulighed for at underrette Halsnæs Kommune om den mulige smittekilde. Sagen fra 2015 har vi ikke mulighed for at kommentere."

Hvorfor kan Styrelsen ikke kommentere sagen fra 2015?

"Som jeg tidligere har svaret: Det kan jeg ikke svare dig endeligt på, for det kan jeg ikke se ud af de sagsakter, jeg har. Det er svært at finde svar på her tre år efter."

Publiceret 01 January 2019 00:00