"Vi burde selvfølgelig ved flyttesynet have forholdt os til informationen om, at en beboer var død af Legionella, selv om der ikke fulgte dokumentation med i første omgang," siger Jens Tovborg, Domea.dk.

Domea.dk svarer på kritikken

Domea.dk tjekker nu op på sit legionellaberedskab

LEGIONELLA Barnebarnet til den 81-årige kvinde, der i 2015 døde af legionærsyge, kritiserer boligselskabet (ældreboligerne, Aase Hansens Vej) for ikke at tage familiens advarsel om legionella alvorlig (se artiel: " Hvorfor blev der ikke handlet i 2015?")

Halsnæs Avis har forelagt Domea.dk kritikken og spurgt:

Burde boligselskabet ikke allerede dengang i 2015 reageret på en mistanke om legionella i det varme vand i ældreboligerne?

Jens Tovborg, kommunikationschef i Domea.dk, svarer:

"Det er meget trist, at den pårørendes mormor er død af legionella, det bør ikke ske for nogen."

"Vi kan dog ikke genkende forløbet i den dokumentation, vi har på legionella-sagen. Det fremgår ikke af synsrapporten, at Legionella har været nævnt i forbindelse med fraflytningssynet."

"Vi er formelt forpligtet til at følge de dokumenterede oplysninger, vi får fra myndighederne. Det er særligt vigtigt i forbindelse med et så alvorligt emne som legionella. Men da vi ikke har modtaget nogen dokumentation, har vi ikke kunnet reagere."

"Det er selvfølgelig beklageligt, at vi ikke har fået den dokumentation fra myndighederne. Havde vi haft den, ville vi, som vi gjorde med det seneste tilfælde af legionella, have iværksat en vurdering af vores procedurer og reagere derefter."

"Når det er sagt, burde vi selvfølgelig ved flyttesynet have forholdt os til informationen om, at en beboer var død af legionella, selv om der ikke fulgte dokumentation med i første omgang."

Legionellaberedskab tjekkes

Jens Tovborg oplyser at Domea.dk, på baggrund af legionellasagen på Aase Hansens Vej, har igangsat en undersøgelse af Domea.dks legionellaberedskab. Den forventes gennemført i midten af januar.

"Ud over at gennemgå de tekniske procedurer, undersøger vi også, hvordan vi evt. i endnu højere grad kan opfange og imødegå tegn på legionella. Når vurderingen er gennemført, ved vi, om der er noget, vi bør gøre anderledes," fortæller Jens Tovborg.

Kommunikationschefen påpeger i den forbindelse, at en sikring af, at der ikke er legionella i boligernes vandsystem, ikke er en garanti for, at der ikke findes legionella i den enkelte bolig:

"Det afhænger af, hvor ofte beboerne bruger det varme vand. Hvis det varme vand bruges sjældent, øges risikoen for legionella. Derfor anbefaler vi beboere, som sjældent bruger varmt vand, at lade det løbe jævnligt eller i fem-otte minutter, inden det tages i brug. Gerne med brusehovedet i en spand for at undgå, at eventuelle forekomster af legionella spreder sig med vanddråberne i luften," lyder rådet fra Jens Tovborg.

Publiceret 21 December 2018 15:00