Både vand-, fjernvarme- og spildevandsledninger under Strandvejen skal udskiftes. Første etape er startet lige ved Frederiksværk Station. Foto: Kim Larsen.

Både vand-, fjernvarme- og spildevandsledninger under Strandvejen skal udskiftes. Første etape er startet lige ved Frederiksværk Station. Foto: Kim Larsen.

Omfattende ledningsarbejde på Strandvejen

Gamle forsyningsledninger til vand, fjernvarme og spildevand skiftes ud

Af
Kim Larsen

VEJARBEJDE Strandvejen bærer præg af, at der i årenes løb har været mange opgravninger - det bådes ses og mærkes, når man kører på vejen.

De mange opgravninger skyldes, at forsyningsledningerne under Strandvejen er gamle og slidte. Der opstår brud på ledningerne, som der løbende må graves ned til for at reparere.

Ledningerne trænger simpelthen til at blive skiftet. Og det sker nu.

I et samarbejde mellem Spildevand, Vand og Varme-afdelingerne i Halsnæs Forsyning udskiftes både vand-, fjernvarme- og spildevandsledninger i samme arbejdsgang.

"Ved at koordinere gravearbejdet skal vejen opgraves færre gange. Det giver mindre gener for trafikken, og samtidig en besparelse i at udføre arbejdet, når hullerne allerede er gravet," fortæller Mikkel Nielsen, chef for Vand og Varme. Han fortsætter:

"Vi udskifter ledninger i Strandvejen i de kommende år. Første etape er vi gået i gang med. Den starter i centrum (krydset ved Jernbanegade) og vil bevæge sig mod Hillerødvej. Førte etape, som går til Stålværksvej, forventes at slutte i foråret 2019, hvorefter vi fortsætter med næste etape fra Stålværksvej og videre et stykke ud af Strandvejen."

"Når arbejdet er færdigt, kan der komme ny asfalt på vejen til glæde for beboere og trafikken i byen," slutter Mikkel Nielsen.

på vejen til glæde for beboere og trafikken i byen," slutter Mikkel Nielsen.

Publiceret 11 December 2018 14:28