Julekalender: I det gamle savværk

Museets julekalender fortæller om brug af vandkraft i det gamle Frederiksværk

I julekalenderen i Palæet er vi nu kommet til låge nr. 11 med historien om en af de gamle vandmøller:

Det gjaldt om at udnytte vandkraften optimalt. Langs med hovedkanalen var det selvfølgelig produktionsvirksomheden, der havde fortrinsret, nemlig hammer-, dreje- og boreværket m.fl. Længst ude lå på kanalens sydside Værkets savmølle, en næsten 50 meter lang bygning i tre etager, hvor der også fandtes en høvlemaskine.

Lige midt i dagens kalenderbillede ses savværkets store vandhjul – et eksempel på, at Mester Winckler har gjort, hvad han kunne for at få de karakteristiske detaljer med i sin skildring af Værket.

Travlheden varierede meget. Under den hastige udbygning af Frederiks Værk i begyndelsen af 1760erne var der beskæftiget mere end 50 mand indenfor bygningshåndværket som savskærere, tømrere og snedkere.

At dømme efter deres navne, så som Lüders, Müller, Bürschen og Flügge, kom mange af disse fagfolk fra tysktalende områder ude i Europa. Senere hen havde Værket færre tømmerfolk i arbejde og overvejende fra lokalområdet.

Følge julekalenderen HER

Publiceret 11 December 2018 19:00