H

H

Problem med defekt gadebelysning er løst

Forlig skal sikre lys i gadelamperne

FORLIG Mere end 100 af kommunens gadelygter har i længere tid været uden lys i, fordi Halsnæs Kommune og virksomheden Verdo, som står for vedligeholdelsen af kommunens vejbelysning, har været uenige om fortolkning af driftskontrakten og betaling for den løbende udskiftning af defekte lamper og lyspærer.

Nu har Halsnæs Kommune og Verdo imidlertid indgået aftale om et forlig, der tilgodeser begge parter.

Allerede inden forliget var endeligt på plads kom der torsdag eftermiddag igen lys over land og by i Ølsted, hvor Verdo med ekstraindkaldt personale gik i gang med at udbedre de defekte gadelamper. Fredag kom turen til Kregme og Frederiksværk, og i den kommende uge bliver det Hundesteds tur.

Halsnæs Kommune har modtaget mange henvendelser fra borgere om fejlramte gadelygter, og kommunen beklager situationen, som naturligvis har været utilfredsstillende for både trafikanter og beboere i områder med defekt vejbelysning.

De kontraktlige forhold i mellem Halsnæs Kommune og Verdo betyder imidlertid, at der ikke umiddelbart har været mulighed for at igangsætte alternative løsningsmuligheder.

Nu ser der heldigvis ud til at være lys forude. Størstedelen af de defekte gadelamper kommer til at lyse igen inden jul. Resten bliver udbedret i løbet af januar 2019.

Publiceret 10 December 2018 14:00