Der gik lang tid, før Hjemmeplejen fik mulighed for at reagere på legionella smitterisikoen i ældreboligerne på Aase Hansens Vej. Foto: Kim Larsen.

Der gik lang tid, før Hjemmeplejen fik mulighed for at reagere på legionella smitterisikoen i ældreboligerne på Aase Hansens Vej. Foto: Kim Larsen.

Hjemmeplejen tager legionella alvorligt

Det var den legionella-smittede beboer selv, der først fortalte Hjemmeplejen om den mulige smitterisiko på Aase Hansens Vej

Af
Kim Larsen

SUNDHED Som tidligere beskrevet i Halsnæs Avis gik der godt to måneder fra Styrelsen for Patientsikkerhed fra sygehuset blev underrettet (3/9-2018) om, at en borger på Aase Hansens Vej var smittet med legionella, til styrelsen underrettede (5/11-2018) Halsnæs Kommune om smitterisikoen i ældreboligerne.

Der skulle så gå yderligere tre dage, før også Hjemmeplejen i Halsnæs bliver informeret om smitterisikoen. Ikke af kommunen selv, men af den borger, som havde været indlagt med legionærsyge som følge af legionella-smitte:

Birgitte Møller-Hansen, konstitueret leder af Hjemmeplejen. fortæller:

"En medarbejder snakker 8. november med en borger på Aase Hansens Vej, som har været indlagt muligvis smittet med legionella. Medarbejderen kontakter sin leder, som underretter mig."

"Vi handler med det samme. Områdelederen skriver straks til alle medarbejdere, at de skal være opmærksomme på smitterisiko med legionella på Aase Hansens Vej. Medarbejderne få at vide, at de altid skal bruge koldt vand til tandbørstning, at de skal bruge maske ved brusebad og sørge for at borgeren ikke får vand i munden ved brusebad."

"For at være på den sikre side beslutter jeg at melde ud, at der slet ikke skal gives brusebad til borgerne på Aase Hansens Vej indtil videre, for ikke at sprede smitte til hverken borgere eller medarbejdere."

"Den 13. november får alle beboere en skrivelse fra boligselskabet, hvor det anbefales at lade det varme vand løbe 5-8 minutter inden brug. Borgerne for nu mulighed for at komme i bad igen, og vi informerer medarbejderne om at lade det varme vand løbe 5-8 minutter, inden der stilles tilbage til en rette temperatur."

"Hvis der bliver brug for ekstra tid hos borgeren i den forbindelse, skal medarbejderen kontakte sin planlægger."

Birgitte Møller-Hansen har været i Halsnæs Hjemmepleje siden 2015, først som områdeleder og det seneste års tid som konstitueret leder. Hjemmeplejen har i den periode ikke været bekendt med andre tilfælde af mulig legionella smitterisiko.

Forundring over styrelsen

Birgit Gundorph-Malling, chef for Sundhed og Ældre i Halsnæs Kommune, undrer sig over, at kommunen ikke er blevet orienteret om legionella-risikoen langt hurtigere:

"Den 14/11 finder jeg ud af, at det er en ældre sag – at borgeren var syg i august måned. SÅ er det jo, at jeg undrer mig såre over, at Styrelsen for Patientsikkerhed ikke har adviseret kommunen straks. De er ellers vakse nok i forbindelse med tilsyn og bemærkninger til små forhold af mindre betydning – i hvert fald forhold som langt fra er livstruende."

Publiceret 10 December 2018 10:03