Et nyt skole- og dagbehandlingstilbud skal åbne til august 2019 i de tidligere skolebygninger på Birkevej i Hundested - men først skal ejendommen klargøres for 4 mio kroner. Arkivfoto.

Et nyt skole- og dagbehandlingstilbud skal åbne til august 2019 i de tidligere skolebygninger på Birkevej i Hundested - men først skal ejendommen klargøres for 4 mio kroner. Arkivfoto.

Lilleskolen gøres klar til nyt børnetilbud

August 2019 åbner et nyt skole- og dagbehandlingstilbud i de tidligere skolebygninger på Birkevej i Hundested

Af
Kim Larsen

BØRN Som led i budgettet for 2019-2022 vedtog Halsnæs Byråd at lukke specialskoletilbuddet Bøgebjerggård (p.t. 43 elever) for i stedet at oprette et nyt tilbud i de tidligere skolebygninger (Lilleskolen) på Birkevej, Hundested.

Det nye skole- og dagbehandlingstilbud vil også komme til at erstatte de nuværende dagbehandlingstilbud på Ølsted Skole (p.t. 5 elever) og Hundested Skole (p.t. 4 elever).

Det nye tilbud vil kunne rumme op til 80 elever, hvoraf de 30 pladser er dagbehandlingspladser.

Af sagsfremstillingen fremgår det, at denne samling af kommunens tilbud "ses at have en fordel i forhold til muligheden for at have en større ekspertise samlet på området."

Videre står der: "Det nye tilbud forventes at betyde, at færre elever fra Halsnæs Kommune skal visiteret til private dagbehandlingstilbud i andre kommuner, hvor der aktuelt er visiteret 19 børn og unge."

Det nye tilbud vil få tildelt de økonomiske rammer fra de tre tilbud, der erstattes: Det er 2,4 mio. fra Kvisten, 1,9 mio. fra Hundested Skole og 13.9 mio. fra Bøgebjerggård - i alt 18,2 mio. kroner.

Reduceret brug af tilbud udenfor kommunen ventes at kunne finansiere udvidelsen af antallet af dagbehandlingspladser.

Der står ikke noget i sagen om, hvorvidt Halsnæs Kommune forventer at kunne spare penge ved at hjemtage børn og unge fra tilbud i andre kommuner.

Ombygning for 4 mio.

Der er i 2019 afsat ca. 4 mio. kroner til gøre de tidligere skolebygninger på Birkevej klar til at kunne åbne i august som nyt skole- og dagbehandlingstilbud.

Pengene skal dække bl.a. PCB-, bly- og asbestsanering, renovering af overflader indvendigt og udvendigt, inventar, ventilation, it og netværk, legepladser, genetablering af adgangsveje, parkering og containerplads samt klargøring af Bøgebjerggård til salg.

I 2020 og 2021 er der afsat i alt godt 3 mio. kroner til henholdsvis renovering af tag og facaderenovering - inklusiv udskifting af vinduer.

Samme sted, og med en overlappende målgruppe, vil der i øvrigt også blive etableret et såkaldt 14-21 tilbud, som er et pædagogisk tilbud til socialt udsatte børn og unge med åbent efter skoletid fra kl. 14 til 21.

36 ansatte på pinebænken

Der er lavet en medarbejderprofil, som matcher den pædagogiske profil på det nye tilbud. Den vil blive brugt, når der ansættes personale. De nuværende ansatte i de tre eksisterende tilbud er altså ikke sikret job i det nye tilbud.

De 26 lærere, pædagoger og medhjælpere på Bøgebjerggård, samt de otte pædagoger og to lærere på de to dagbehandlingstilbud, har fået besked om, at de i starten af januar vil få at vide, om de kan indgå i det nye tilbud.

Publiceret 05 December 2018 15:08