Boremester Juncker havde til huse i hus nr. 81 på det gamle kobberstik fra Frederiks Værk

Boremester Juncker havde til huse i hus nr. 81 på det gamle kobberstik fra Frederiks Værk

Kanon-boremesteren gemmer sig bag dagens låge

JULEKALENDER I Industrimuseets julekalender i Palæets vinduer er vi nu kommet til låge nr. 5, og bag den gemmer sig historien om boremester Juncker, hvis hus engang lå i forlængelse af Gjethusets nordfløj umiddelbart øst for Betalingshuset.

I nutidens bybillede vil det sige på Torvet, imellem Palæet og den gamle Sparekassebygning. Den ældre boremester Lorentz Juncker var kommet til Værket fra Strasbourg allerede i 1751, da pionéren Peyrembert grundlagde sin kanonsmedje langs med kanalen. Med sig havde Juncker sine tre sønner, og efter hans død i 1768 indtog den ældste, Johan Samuel Mikael den betroede stilling som boremester.

Afdrejningen og selve udboringen af kanonerne var en delikat affære, som både krævede teknisk viden og masser af kræfter. Industrispionage var et velkendt fænomen allerede i 1700-tallet. Derfor omgærdes boremaskinen af stor hemmelighed og stod anbragt i et aflåst rum. Boremesteren hørte til blandt Classens mest betroede medarbejdere. Kun han havde nøglen til maskinrummet.

Følg julekalenderen her

Publiceret 05 December 2018 19:00

SENESTE TV