Jobcentret skal være med til at spotte borgere, som kan have gavn af at deltage i nyt sundhedstilbud. Foto: Kim Larsen.

Jobcentret skal være med til at spotte borgere, som kan have gavn af at deltage i nyt sundhedstilbud. Foto: Kim Larsen.

2 mio. til mental sundhed

Nyt sundhedsprojekt skal styrke den mentale sundhed hos borgere, som er uden for arbejdsmarkedet

Af
Kim Larsen

HALSNÆS Borgere, som står uden for arbejdsmarkedet, trives som regel dårligere end andre borgere og har en mental sundhed under gennemsnittet.

Det gælder f.eks. folk som er erklæret ikke-jobparate, borgere i ressourceforløb samt ledige med ret til flexjob.

Denne gruppe af borgere har ofte sammensatte problematikker og kan være udfordret også socialt og sundhedsmæssigt både fysisk og psykisk - f.eks. angst, stress, depression, ADHD m.v.

Samtidig er det borgere, som sjældent gør brug af de gængse tilbud om forebyggelse og sundhed.

Det skal et nyt to-årigt samarbejdsprojekt mellem Sundhedsafdelingen og Jobcentret forsøge at rette op på. Et projekt som Sundhedsstyrelsen støtter med 2.174.000 kroner.

"Det er et meget spændende projekt, hvor vi vil prøve at få fat i nogle af de borgere, som vi normalt ikke ser i vores sundhedstilbud," fortæller Michael Thomsen (V), udvalgsformand for Sundhed og Forebyggelse. Han fortsætter:

"Jobcentret skal klædes på til at spotte dem, vi gerne vil i kontakt med, så medarbejdere i Sundhedsafdelingen kan tilrettelægge nogle individuelle forløb for dem. Vi har ikke låst os fast på indholdet, men det kunne f.eks. være omkring kost og motion."

Det bliver Jobcentrets medarbejdere, som kommer til at foreslå/ henvise den enkelte borger til en afklarende sundhedsaftale, som skal munde ud i en individuelt tilrettelagt plan for borgeren.

Borgeren skal, hvis muligt, støttes i at deltage i allerede eksisterende sundhedsindsatser, men der skal også udvikles nye indsatser, som passer til netop denne målgruppe, og som kan have en positiv effekt på borgerens mentale sundhed og trivsel. Det kan eksempelvis være oplevelser i naturen og kulturaktiviteter.

Sundhedsprojektet vil 'løbe' i to år frem til december 2020.

Idræt for psykisk syge nedlægges

Samtidig med, at der nu kommer ekstra sundhedsfokus på de borgere, som kommer i Jobcentret, så forsvinder et sundhedstilbud for kommunens psykisk syge borgere.

Som led i det sparebudget, som Halsnæs Byråd har vedtaget, vil kommunens idrætstilbud til psykisk syge blive nedlagt i 2019.

Siden 2015 er hvert år brugt 600.000 kroner til en indsats for at få psykisk syge borgere til at deltage i idrætstilbud i kommunen. Det kan f.eks. være personer, som isolerer sig på grund af angst, og som har brug for støtte til at komme hjemmefra og få rørt sig.

I 2017 gjorde ca. 70 borgere brug af det særlige idrætstilbud, f.eks. fodbold, fodboldgolf og badminton i samarbejde med lokale klubber. Der er også lavet både gruppeforløb og individuelle træningsforløb i et lokalt motionscenter.

Publiceret 05 December 2018 13:08