Overlæge og sektionsleder Anne Hempel-Jørgensen, Styrelsen for Patientsikkerhed:

Overlæge og sektionsleder Anne Hempel-Jørgensen, Styrelsen for Patientsikkerhed: "Vores rolle er at hjælpe med at finde ud af, hvor personen er smittet med legionella, så vi kan kontakte rette myndighed, som så får mulighed for at handle på en mulig smitterisiko."

Legionella-advarsel længe undervejs

Der gik flere måneder fra beboer i ældrebolig fik konstateret legionærsyge, til Halsnæs Kommune blev underrettet af Styrelsen for Patientsikkerhed

Af
Kim Larsen

SUNDHED Der gik mere end to måneder fra en beboer i ældreboligerne på Aase Hansensvej fik konstateret den farlige lungesygdom legionærsyge, til Halsnæs Ny Boligselskab (som administreres af Domea.dk) fik underretning om den legionellasmittede beboer og kunne reagere ved at hæve fremløbstemperaturen på det varme vand i bebyggelsen.

Men hvorfor skulle der gå så længe? Det har Halsnæs Avis forsøgt at finde en forklaring på.

Halsnæs Kommune underrettes om den mulige legionella smitterisiko ved et brev (dateret 5. november) fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Der går godt to måneder fra Styrelsen for Patientsikkerhed får indberetning fra hospitalet (3/9-2018) om en legionærsyg patient fra Aase Hansens Vej, Frederiksværk, til styrelsen meddeler Halsnæs Kommune (5/11-2018) om den mulige smitterisiko på Aase Hansens Vej.

Der går godt to måneder fra Styrelsen for Patientsikkerhed får indberetning fra hospitalet (3/9-2018) om en legionærsyg patient fra Aase Hansens Vej, Frederiksværk, til styrelsen meddeler Halsnæs Kommune (5/11-2018) om den mulige smitterisiko på Aase Hansens Vej.

"Da vi får henvendelsen fra Styrelsen for Patientsikkerhed om mulig legionella smitterisiko på Aase Hansens Vej tænker vi, at det må være sket få dage forinden, og at der skal reageres hurtigt," fortæller kommunikationsleder i Halsnæs Kommune, Martin Ishøy, og fortsætter:

Martin Ishøy, Halsnæs Kommune:

Martin Ishøy, Halsnæs Kommune: "Til vores forundring finder vi ad omveje ud af, at der er gået næsten tre måneder fra beboeren i august bliver smittet, til kommunen af styrelsen bliver informeret om, at den pågældende har fået konstateret legionærsyge."

"Til vores forundring finder vi ad omveje ud af, at der er gået næsten tre måneder fra beboeren i august bliver smittet, til boligselskab og kommune af styrelsen bliver informeret om, at den pågældende har fået konstateret legionærsyge. Det sker i et brev af 5. november, hvor det i øvrigt ikke fremgår, at borgeren er blevet smittet i august."

Efter henvendelsen fra Styrelsen for Patientsikkerhed sørger Halsnæs Kommune for, i samarbejde med Domea.dk, at der bliver iværksat analyser af det varme vand i ældreboligerne på Aase Hansens Vej.

Smittekilden skal findes

Styrelsen for Patientsikkerhed har bl.a. til opgave at forebygge spredning af smitsomme og overførbare sygdomme. Legionærsyge hører til de overførbare sygdomme, hvor det er vigtig at finde frem til smittekilden, så ikke andre risikerer at blive smittet med legionella fra samme kilde.

Anne Hempel-Jørgensen, overlæge og sektionsleder i Styrelsen for Patientsikkerhed, fortæller:

"Hvis en læge konstaterer, at en patient er smittet med legionella, skal det anmeldes til Styrelsen for Patientsikkerhed og SSI (Statens Serum Institut). Lægen udfylder en formular - samme formular som bruges til smitsomme sygdomme."

"Vores rolle er at hjælpe med at finde ud af, hvor personen er smittet med legionella, så vi kan kontakte rette myndighed, som så får mulighed for at handle på en mulig smitterisiko."

"Vi oplever ofte, at der er tomt i feltet med oplysning om, hvor personen kan være smittet. Så kontakter vi personen, hvis det er muligt, eller evt. ægtefællen, for at finde frem til en mulig smittekilde."

"Vi kan ikke handle bare på en adresse, vi er nødt til at indhente yderligere oplysninger fra patienten. Det kan jo være, at personen har været i bad i svømmehallen eller et andet sted, eller måske er smittet hos tandlægen. Vi prøver at verificere, hvor smitten er sket, så vi ikke skyder i blinde."

"Vi må heller ikke overgive personfølsomme oplysninger til kommunen uden tilladelse, det skal være efter aftale med patienten," understreger Anne Hempel-Jørgensen.

Det kunne være gået hurtigere

Men hvordan kan der, i den aktuelle sag fra Aase Hansens Vej, gå to måneder fra styrelsen underrettes til kommunen får besked ?

"Jeg erkender, det burde være gået hurtigere i den aktuelle sag. Styrelsen blev underrettet den 3. september. Vi forsøger først at ringe til patienten, så sender vi brev via e-boks og til sidst et fysisk brev, som der så bliver reageret på. Vi informerer kommunen 5. november. Normalt går der ikke så lang tid, det kunne være gået hurtigere," siger Anne Hempel-Jørgensen.

Hun opfordrer i øvrigt alle til selv at gøre en indsats for at nedsætte risikoen for smitte med legionella ved at holde øje med temperaturen på det varme vand.

Publiceret 30 November 2018 11:36