"Legionella smitter ved at man indånder forstøvet vand, der er forurenet med legionella. Brusebadning antages at være den hyppigste smittevej i Danmark." (Styrelsen for Patientsikkerhed)

Flere får legionærsyge

Stadig flere danskere rammes af legionella-pneumoni (legionærsyge), viser de nyeste tal fra Statens Serum Institut

Af
Kim Larsen

SUNDHED I 2017 fik SSI (Statens Serum Institut) anmeldt 278 tilfælde af legionærsyge, flest var mænd (62 procent). Året før blev anmeldt 170 tilfælde, så der er tale om en stigning på hele 65 procent på bare et år.

"Der er tale om en stor stigning i antallet af sygdomstilfælde, og den kommer i forlængelse af en generel stigning i antal tilfælde fra 2012 til 2016," siger fagchef Søren Anker Uldum fra Afdeling for Bakterier, Parasitter og Svampe, SSI.

Alle kan blive smittet med legionella, men risikoen er størst for svækkede mennesker med nedsat immunforsvar. Særligt udsatte er også mennesker med kroniske sygdomme, ældre mennesker, samt mennesker med stor alkohol- eller tobaksforbrug.

I 2017 døde 30 patienter med legionærsyge inden for 60 dage efter diagnosen - det svarer til 11 procent af de smittede. Dødeligheden er især høj blandt de patienter, som er blevet smittet på hospital (12 døde ud af 19) eller plejehjem (4 døde ud af 9). Derimod var der ingen dødsfald blandt de 68, der menes smittet ved rejse i udlandet.

Legionella-bakterier trives bedst i lunkent og stillestående vand. Smitten kan ske ved indånding af meget små vanddråber (aerosoler) med legionella-bakterier. Aerosoler dannes i f.eks. brusebade, spa- og boblebade samt visse befugtningsanlæg.

Statens Serum Institut mener, at den hyppigste smittekilde er egen vandforsyning.

Sådan minimerer du risikoen for Legionella

Som vicevært eller husejer har du ansvaret for opsyn med bygningens vamtvandsanlæg. Håndteres anlægget ikke rigtigt, kan der vokse legionella-bakterier i vandet. I små koncentrationer gør legionella normalt ingen skade, men i lunkent, stillestående vand kan antallet af bakterier stige og blive en smittekilde.

Vandtemperatur:

  Temperaturen i din varmtvandsbeholder bør være mindst 60 grader.

  Varmt vand fra hanen bør være mindst 50 grader - brug f.eks. et stegetermometer til at måle. Koldt vand bør være under 12 grader.

Rørkonstruktioner:

  Rør med varmt vand bør være ført helt frem til hanen, før det blandes med det kolde.

  Varmtvandsrør bør ikke ligge uisolerede op af rør med koldt vand.

  Undgå 'blinde' ender i rørene uden gennemstrømmende vand - f.eks tapsteder, der ikke bruges jævnligt.

Varmtvandsbeholdere:

  Sørg for at varmtvandsbeholderen passer til forbruget af vand. Normalt vil en beholder på 50-110 liter være tilstrækkelig til et parcelhus.

  I etageejendomme skal der foretages udslamning som en del af driftsrutinen.

Kilde: Pjece udgivet af Sundhedsstyrelsen m.fl.

Publiceret 30 November 2018 12:41