Illustration fra Stålsat By-vinderprojektet. Ågrillen er væk, og der er etableret en sydvendt sydvendt terrasse med udeservering under blomstrende træer og udsigt over kanalen, Mølledammen og Torvet mod Gjethuset.

Illustration fra Stålsat By-vinderprojektet. Ågrillen er væk, og der er etableret en sydvendt sydvendt terrasse med udeservering under blomstrende træer og udsigt over kanalen, Mølledammen og Torvet mod Gjethuset.

Efter Ågrillen: Gode ideer er velkomne!

Ågrillen skal rives ned - men der er ingen konkrete planer for, hvad området så skal bruges til

Af
Kim Larsen

BYUDVIKLING Et enigt Halsnæs Byråd har vedtaget, at Ågrillen skal rives ned.

"Den bygning gør ikke noget specielt godt for det område," som udvalgsformand for Miljø og Plan, Anja Rosengreen (SF), sagde på byrådsmødet.

Men hvad så, når Ågrillen er væk? Det har vi spurgt udvalgsformanden om:

"Først skal der laves en aftale med ejeren. Og når bygningen engang er nedrevet, må udvalget lave en sag på, hvad det stykke jord skal bruges. Vi har ikke diskuteret det endnu, så der er ikke aftalt noget som helst," siger Anja Rosengreen og fortsætter:

"Jeg mener, der skal laves en plan, som ser området i sammenhæng med broen, kanalen, Palæet og kirken. Det er et meget smukt område, der indbyder til udendørs aktivitet - men som det er nu, kan man jo ikke rigtig nyde udsigten."

Ågrillen skal væk, har byrådet besluttet. Men der er ingen konkrete planer for, hvad der så skal ske på området. Arkivfoto: Kim Larsen.

Ågrillen skal væk, har byrådet besluttet. Men der er ingen konkrete planer for, hvad der så skal ske på området. Arkivfoto: Kim Larsen.

"Travlt har vi ikke, for lige nu er der ingen penge i kassen. Vi kan selvfølgelig håbe, at der en fond, der vil bidrage, hvis vi laver et godt projekt. Borgerne er er meget velkomne til at byde ind med nogle positive og konstruktive input. Gode ideer kan sendes til forvaltningen, Miljø og Plan."

Der har, ikke mindst på Facebook, været ret massiv kritik af planen om at rive Ågrillen ned. Kommer det bag på dig?

"Der er ikke rigtig noget på Facebook, der kommer bag på mig. Jeg læser det, og tager det til efterretning. Men det er nok altid dem, som er utilfredse med en beslutning, som udtrykker sig mest. Men jeg er da glad for, at det er et enigt byråd, der står bag beslutningen," slutter Anja Rosengreen.

Udeservering

I Stålsat By-vinderprojektet (marts 2014) beskrives en vision for området ved Mølledammen. En vision, der bl.a. indebærer nedrivning af mur ved Turbinehuset (er sket), opførelse af en ny bro samt flytning af Ågrillen "så der kan etableres en sydvendt terrassering med udeservering og siddepladser for alle under blomstrende træer og med udsigt over kanalen, Mølledammen og Torvet mod Gjethuset".

Når Ågrillbygningen er væk vil "Nørregades begyndelse og mødet med kirken og aksen til Strandgade træde i karakter som byarkitektonske motiver og vigtige fortællinger om historien."

I projektet beskrives området som "et helt centralt sted for forståelsen af Frederiksværk" for "ved Mølledammen skabtes den energi, der drev værkerne."

For at styrke oplevelen af den struktur, der har formet byen, foreslås hovedkanalens forløb retableret og en ny bro opført til erstatning for det nuværende betondæk, der skjuler kanalens videre forløb i retning mod Turbinehuset.

I vinderprojektet foreslås Ågrillen flyttet til placering i bygningen på hjørnet af Nørregade. I denne bygning ligger i dag Nybolig og tøjbutikken Louise.

Publiceret 28 November 2018 10:08