Beboerne i de 84 ældreboliger på Aase Hansens Vej er blevet advaret om, at der kan være legionella i vandet. Foto: Kim Larsen.

Beboerne i de 84 ældreboliger på Aase Hansens Vej er blevet advaret om, at der kan være legionella i vandet. Foto: Kim Larsen.

Ældreboliger ramt af legionella

En beboer på Aase Hansens Vej er blevet ramt af legionærsyge, formentlig på grund af legionellabakterier i det varme vand

Af
Kim Larsen

FREDERIKSVÆRK Beboerne i de 84 ældreboliger på Aase Hansens Vej, under Halsnæs Ny Boligselskab, er blevet advaret mod, at der kan være Legionellabakterier i det varme vand.

I informationsbrevet 13/11 fra boligselskabet (Servicecenter Frederikssund) står der bl.a.:

"I forbindelse med sygdomstilfælde, er der mistanke om, at der kan være Legionellabakterier i det varme vand."

"Hvis du ønsker at bruge det varme vand, vil vi bede dig om at lade det løbe 5-8 min. før det tage i brug. På den måde sikrer vi at vandet opnår højet mulig temperatur ved tappestedet."

"Legionella er en bakterie, som kan udvikle sig i vand. Bakterierne trives bedst mellem 25-45 grader C. Ved mere end 55 grader C dør bakterierne. Bakterien kan medføre den såkaldte legionærsyge, som er en alvorlig form for lungebetændelse, der kan være dødelig for folk med svækket helbred."

Legionella fundet i vandprøve

Jens Tovborg, kommunikationschef i Domea.dk (administrator for Halsnæs Ny Boligselskab), fortæller:

"En beboer, som var indlagt, viste tegn på legionærsyge. Sygehuset underrettede derfor Styrelsen for Patientsikkerhed, som underrettede Halsnæs Kommune, der kontaktede et analysefirma til at undersøge vandet."

"Vandets indløbstemperatur, som før var 54 grader, er nu skruet op til 60 grader, så beboerne har ingen grund til bekymring, for bakterien dør ved mere end 55 grader."

"Vi har netop fået svar på den første måling, som er foretaget i beboernes bolig. Den viser en let forhøjet forekomst af legionella: 5000 enheder, hvilket kommunen betegner som 'den lette ende'. Vi afventer nu svar på den anden måling, som er foretaget andre steder i rørsystemet."

"En tredje måling er lavet, efter vi har skruet temperaturen op til 60 grader. Når vi har fået alle resultater, vil vi se på, om der skal gøres noget anderledes fremadrettet," siger Jens Tovborg, Domea.dk, på vegne af Halsnæs Ny Boligselskab.

Legionella kan give to sygdomme:

    Pontiac feber er en influenza lignende sygdom, der går over af sig selv efter nogle dage.

    Legionærsygdom er en alvorlig lungebetændelse som påvirker lever, nyre og nervesystem. Sygdommen rammer oftest personer, der har et nedsat immunforsvar, fx. ældre samt folk med et stort alkohol- og/eller tobaksforbrug.

    I 2017 blev anmeldt 278 tilfælde af legionella-pneumoni (legionærsyge i Danmark). 30 (11 procent) døde af sygdommen.

    Legionella bakterier trives bedst i lunkent og stillestående vand. Smitten kan ske ved, at man indånder forstøvet vand, der er forurenet med Legionella. Idet mange forskellige vandanlæg kan sprede forstøvet vand er der flere mulige smittekilder, men brusebadning antages at være den hyppigste smittevej herhjemme.

Kilde: Statens Serum Institut

Publiceret 22 November 2018 13:44