Arresø er en del af den nye nationalpark Kongernes Nordsjælland, som ifølge DN Halsnæs er temmelig usammenhængende. Foto: Birgitte Bang Benzon.

Arresø er en del af den nye nationalpark Kongernes Nordsjælland, som ifølge DN Halsnæs er temmelig usammenhængende. Foto: Birgitte Bang Benzon.

DN vil aktivere flere medlemmer

Af
Kim Larsen

FORENINGSLIV Den lokale Halsnæsafdeling af Danmarks Naturfredningsforening har tirsdag 6. november haft årsmøde. Her fortalte formand Birgitte Benzon Bang, at der arbejdes med en ny ledelsesstruktur i DN Halsnæs, der engagerer flere af foreningens 877 medlemmer.

"Vi ønsker, at flere frivillige medlemmer skal kunne deltag 'ad hoc' i vores grupper og aktiviteter, uden at være bundet af bestyrelsesmøder, men deltage i en eller evt. to grupper med at planlægge og gennemføre arrangementer med gruppen" sagde Birgitte Benzon Bang i sin beretning.

Af eksempler på sådanne grupper nævnte hun: En sagsgruppe, en turgruppe, en kommunikationsgruppe, en klimagruppe, en miljø- og naturplejegruppe, en affalds- og plastikgruppe, en skov- og nationalparkgruppe, en evighedstrægruppe, en råstofgruppe og en vand- og kystgruppe.

I beretning redegjorde formanden tillige for de mange aktivtiteter, der er foregået i DN-regi siden sidste årsmøde. Som f.eks. diverse ture i naturen og naturplejeprojekter i form af leslåning på Rakenhøj og Bakkestien samt træk-et-træ på Melby Overdrev.

DN Halsnæs glæder sig over, at Nationalparken Kongernes Nordsjælland nu er blevet en realitet efter 15 års tilløb. Men der blev dryppet lidt malurt i bægeret:

"Nationalparken er foreløbig temmelig usammenhængende.Der mangler store sammenhængende naturområder, hvor naturen kan udfolde sig, og planter, dyr og svampe kan sprede sig. Det vil der blive arbejdet på."

"Vi ønsker at skabe opmærksomhed om de mange smukke og karakteristiske naturområder vi har i Halsnæs. Nationalparken vil, sommen med klimaudfordringer, være DN Halsnæs' særlige indsats det næste år," lød det fra Birgitte Benzon Bang.

Publiceret 07 November 2018 00:00