Antallet af unge uden praktikplads er faldet betragteligt i forhold til sidste år

Antallet af unge uden praktikplads er faldet betragteligt i forhold til sidste år

Flere unge i Halsnæs kommer i praktik

44 % flere unge har fået praktikplads i forhold til sidste år, viser tal fra Undervisningsministeriet

Af
Thomas Quvang

Praktik Det går fremad med indsatsen for at skabe praktikpladser til unge i Halsnæs.

Således er andelen af unge, der har fået en praktikplads steget med 44 % sammenlignet med samme periode sidste år. Det viser tal fra Undervisningsministeriet. Dermed står kun 38 unge tilknyttet en erhvervsuddannelse uden en praktikplads på hånden i Halsnæs.

Stor betydning for fremtiden

Udvalgsformand for Erhverv og Beskæftigelse, Annette Westh glæder sig over udviklingen:

"En praktikplads er afgørende for om en erhvervsuddannelse kan gennemføres. En uddannelse, som vel at mærke har stor betydning for den unges fremtid og mulighed for at komme i beskæftigelse. Derfor er det positivt at se, at andelen af unge, der står uden praktik, er faldet betragteligt. Men vi er ikke tilfredse før end alle unge kan få sig en praktikplads," udtaler Annette Westh og tilføjer:

"Vi ved, at der i fremtiden vil være mangel på faglig arbejdskraft blandt virksomhederne i Nordsjælland. Derfor har vi brug for dygtige faglærte unge. Her spiller erhvervslivets indsats en vigtig rolle. Derfor ser jeg gerne, at erhvervslivet i samspil med kommunen og uddannelsesinstitutionerne fortsat bidrager til, at flere unge gennemfører en erhvervsuddannelse. Det vil i sidste ende komme både de unge og virksomhederne til gavn".

Engagerer virksomhederne

Halsnæs Kommune har gennem de senere år arbejdet aktivt for at skabe praktikpladser til kommunens unge.

Som et led heri er der arbejdet med at styrke relationen mellem de unge og virksomhederne, men også med at få engageret virksomhederne i at tage de unge ind. Ligesom de unge kan gøre brug af kommunens uddannelsesvejledning, hvor der blandt andet ydes støtte til at udarbejde cv og ansøgninger, og hvor den unge kan få viden om mulige praktikpladser

Publiceret 05 November 2018 11:00