Udvalgsformand Thue Lundgaard (EL):

Udvalgsformand Thue Lundgaard (EL): "Vi kommer blandt andet til at se på mulighederne for efteruddannelse og indflydelse på egen arbejdstid, hvor muligheden for at gå op i tid også indgår." Arkivfoto.

SOSU-udfordring: "En opgave vi tager alvorligt"

KOMMENTAR Thue Lundgaard (EL), udvalgsformand for Ældre og Handicappede, erkender, at der ligger en stor udfordring i at skaffe tilstrækkeligt med uddannet personale til ældreplejen i de kommende år:

"Først og fremmest vil jeg gerne anerkende FOA for at tage en vigtig problematik op. Vi går meget op i, at vi får styr på de problemer, som vi får med at rekruttere i de kommende år. Det gælder også til ældreområdet, og derfor fylder det også meget politisk," siger Thue Lundgaard og fortsætter:

"Det er vigtigt, at vi til hver en tid har SOSU-hjælpere, SOSU-assistenter, terapeuter og sygeplejersker til at løse den vigtige opgave, som det er at passe på vores ældre og plejekrævende borgere. Men der er allerede i dag rift om medarbejderne, og FOAs tal viser desværre, at det er en udfordring, der ikke bliver mindre i de kommende år."

"I Halsnæs svarer det til, at vi skal ud at finde 29 medarbejdere årligt. Den opgave tager vi meget alvorligt. Derfor skal vi fortsat have et stærkt fokus på, hvordan vi kan fastholde vores dygtige medarbejdere i såvel ældreplejen som i den øvrige del af kommunen. Samtidig skal vi kunne tiltrække nye og dygtige medarbejdere udefra."

"Vi kommer blandt andet til at se på mulighederne for efteruddannelse og indflydelse på egen arbejdstid, hvor muligheden for at gå op i tid også indgår. I den proces vil vi selvfølgelig også inddrage ældreplejen selv. Derudover vil vi også se på de 38 initiativer, som Kommunernes Landsforening netop har lanceret med målet at få flere hænder i ældre- og sundhedssektoren."

"Men jeg er også nødt til at sige, at vi grundlæggende står med en demografisk udfordring, hvor vi har svært ved at finde løsningerne inden for de rammer, staten har givet os. Derfor skal Folketinget også på banen og afsætte de midler, der er brug for."

"Det kommer vi til at råbe højt om i den kommende tid. For vi har svært ved at pege på realistiske løsninger på den lange bane, uden at Folketinget også ser på det råderum, som kommunerne har til at løfte opgaverne på ældreområdet," udtaler udvalgsformand Thue Lundgaard.

kil@lokalavisen.dk

Publiceret 02 November 2018 11:51