Der bliver flere ældre og plejetrængende borgere - og derfor også brug for flere SOSU-assistenter og -hjælpere. Arkivfoto: Mostphotos.

Der bliver flere ældre og plejetrængende borgere - og derfor også brug for flere SOSU-assistenter og -hjælpere. Arkivfoto: Mostphotos.

SOSU-mangel rammer Halsnæs hårdt

Halsnæs Kommune skal tiltrække næsten 300 nye SOSU-ansatte i løbet af de næste 10 år for at holde trit med aldersudviklingen

Af
Kim Larsen

HALSNÆS De næste år vil et stort antal SOSU-ansatte forlade faget på grund af alder. Den udvikling kommer samtidig med, at Danmark får flere ældre og plejetrængende borgere.

Frem mod 2040 vil der komme op imod 260.000 flere ældre over 80 år i Danmark. Samtidig er 30 procent af social- og sundhedspersonalet i dag over 55 år - med udsigt til en snarlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Beregninger fra fagforbundet FOA viser, at der i 2028 kan komme til at mangle 41.000 ansatte inden for SOSU-området i landets kommuner, hvis ikke der gøres noget.

Halsnæs Kommune skal frem til 2028 finde 296 nye ansatte på SOSU-området i en tid, hvor det allerede er svært at skaffe folk.

Her i 2018 er der, ifølge FOAs tal, 399 SOSU-ansatte i Halsnæs Kommune. Der bliver flere og flere ældre borgere i kommunen med plejebehov, som følge heraf vil der om 10 år være brug for 184 ekstra SOSU-ansatte i kommunen.

Samtidig ventes 112 af de nuværende SOSU-ansatte at forlade faget på grund af alder. Altså vil der i alt være brug for at ansætte 296 nye SOSU-ansatte i perioden fra 2018 til 2028. Det svarer til 74 procent af den nuværende SOSU-arbejdsstyrke.

Kun Ishøj har, ifølge FOAs beregninger, en større SOSU-udfordring end Halsnæs, idet Ishøj Kommune skal tiltrække nye SOSU-ansatte, der svarer til 76 procent af den nuværende arbejdsstyrke.

Kommuner må tage ansvar

FOA betragter situationen som meget alvorlig.

"Vi kan ikke opretholde velfærden i Danmark, hvis vi ikke gør noget nu. Det her kommer til at gå ud over ældre og plejetrængende borgere. Derfor skal der også en særlig indsats til nu for at gøre faget og uddannelsen attraktiv og vende udviklingen," siger Torben Hollmann, formand for Social- og Sundhedssektoren i FOA, og fortsætter:

"Flere skal kunne få fuldtids- frem for deltidsstillinger. Der skal være bedre tid til opgaverne. Og der skal være respekt om både fag, ansatte og borgere. Det handler også om mere anerkendelse til fagene."

"De kommuner der ikke vil tage ansvar for at rette op på den kommende mangel på kvalificeret arbejdskraft, ender med at måtte prioritere, hvilke af deres plejetrængende borgere, der ikke får hjælp i fremtiden," advarer Torben Hollmann.

Publiceret 02 November 2018 11:49