Henrik Reumert, chef for Børn, Unge og Læring:

Henrik Reumert, chef for Børn, Unge og Læring: "Vi er forpligtet til at lave kriminalpræventivt arbejde, men vi er ikke forpligtet til at have en SSP-koordinator."

Halsnæs uden SSP-koordinator

Kommunens arbejde med at forebygge risikoadfærd blandt børn og unge vil blive mere decentral

Af
Kim Larsen

FOREBYGGELSE 50 kommunale stillinger er skåret væk som følge af det 'rædselsbudget', som Halsnæs Byråd fornylig vedtog. Blandt de jobfunktioner, som forsvinder, er kommunens SSP-koordinator.

SSP-koordinatoren er tovholder på arbejdet med at forebygge risikoadfærd, herunder kriminalitet og misbrug, blandt børn og unge. Det sker bl.a. gennem råd og vejledning til forældre og professionelle i forbindelse med konkrete sager, samt medvirken til undervisningsforløb om f.eks. trivsel, alkohol og fester, pubertet, chat, euforiserende stoffer og kriminalitet.

Men hvorfor vælger Halsnæs Kommune at nedlægge stillingen som SSP-koordinator?

"Vi har i Børn og Unge-staben skulle finde reduktioner på 750.000 kr. i lønmidler. Så vi har været nødt til at tænke anderledes, ikke kun på SSP-området men på mange områder," fortæller Henrik Reumert, chef for Børn, Unge og Læring, og fortsætter:

"Det handler ikke om, at der har været noget galt med SSP-arbejdet hidtil, men vi er blevet bedt om at finde en massiv reduktion, derfor har vi set på, om vi kan finde en anden form. Vi er forpligtet til at lave kriminalpræventivt arbejde, men vi er ikke forpligtet til at have en SSP-koordinator."

"Faktisk har der været et behov for at gøre SSP-indsatsen mere lokalt forankret, og siden foråret 2017 har der været en proces i gang med inddragelse af bl.a. UKC, nogle af de unge og SSP-koordinatoren."

"Det førte til en ny SSP-strategi, som blev fremlagt i september 2017 for udvalget Skole, Familie og Børn. En strategi, der går ud på at forankre SSP indsatsen i forhold til udsatte børn lokalt omkring kommunens skoler," fortæller Henrik Reumert.

Siden da er det i Halsnæs Kommune besluttet at oprette fem børnedistrikter, hvor skoler, dagtilbud og andre fagpersoner lokalt arbejder sammen i teams omkring udsatte børn og unge. Her vil SSP-indsatsen blive en integreret del af arbejdet.

"Hvordan vi gør det bedst, vil vi finde ud af i sammarbejde med skoler, UKC og andre relevante personer. Der bliver høring her i efteråret 2018," oplyser Henrik Reumert.

Samtidig med at der spares ca. 500.000 kr. på at nedlægge den nuværende stilling som SSP-koordinator, tilføres 300.000 kr. til det nye decentrale SSP-samarbejde.

Publiceret 17 October 2018 11:25