50 par sko på trappen ved rådhusets indgang mindede byrådspolitikerne om, at budgettet betyder, at ca. 50 kommunalt ansatte spares væk. Foto: Kim Larsen.

50 par sko på trappen ved rådhusets indgang mindede byrådspolitikerne om, at budgettet betyder, at ca. 50 kommunalt ansatte spares væk. Foto: Kim Larsen.

Rædselsbudget vedtaget 19-2

Glæde over bredt forlig, men bekymring over om det lykkes - for selvom der skæres dybt, bygger budgettet på et skrøbeligt fundament

Af
Kim Larsen

HALSNÆS Så er budgettet i hus. Med stemmerne 19-2 vedtog Halsnæs Byråd torsdag aften det endelige budget for 2019 samt budgetoverslag for årene 2020-2022. Ikke overraskende, da de fire partier Socialdemokratiet, Venstre, SF og Enhedslisten allerede ugen forinden havde indgået budgetforlig.

Det er et budget, der indebærer driftsbesparelser på 50 mio. kroner og nedlæggelse af ca. 50 kommunale stillinger.

Kun Dansk Folkeparti er ikke med i budgetaftalen, men har præsenteret sit eget budgetforslag.

Der er i de seneste uger sagt og skrevet meget om budgettet, som er blevet kaldt både et 'sparebudget' og et 'rædselsbudget'. Alligevel blev der debatteret i næsten fem kvarter.

Hug til udligningssystem

Borgmester Steffen Jensen (S) havde ros til de fire partier bag budgettet:

"Det har været en sej omgang for alle. Jeg er stolt af, at vi kan stå sammen og finde en fælles løsning, når det ser aller sortest ud."

Borgmesteren påpegede, at der er skåret drastisk i de kommunale ledere - og mindre ledelse betyder mere ansvar til øvrige medarbejdere.

Helge Friis (S) pegede endnu en gang på udligningssystemet som den væsentligste årsag til de store økonomiske problemer i Halsnæs Kommune:

"Vi lever med et udligningssystem, der er helt horribelt," fastslog han.

"Hvis ikke udligningen ændres, og vi kommer i en lignende situation igen, så er det skatteskruen næste gang - ellers kommer det ikke til at løbe rundt," konstaterede Helge Friis.

Anja Rosengreen (SF) skød også med skarpt mod den gældende udligningsreform:

"Der er desværre ikke nogen lokal løsning på vores grundlæggende udfordring, at vi har for få midler til at løse opgaven. Det handler primært om en skæv udligningsreform, og det skal løses på Christiansborg."

"Vi er rigtig glade for, at der er stort flertal for at prioritere den tidlige indsats i 'Børnedistrikter' og i 14-21-tilbud, hvor børn og unge kan få støtte til at fastholde en stabil ramme omkring hverdagen, hvis familie og netværk ikke kan løfte opgaven selv."

"Budgetforhandlingerne har ikke været en dans på roser. Alle har måtte give sig lidt, for at det er lykkedes," sagde Thue Lundsgaard (Enhedlisten).

Mange besparelser gør rigtigt ondt, ikke mindst på ældreområdet, men der er også lyspunkter i budgettet, påpegede Thue Lundgaard og nævnte bl.a. en ny ordblindeindsats og en lille pose penge til Ungerådet.

Michael Thomsen (V) kaldte det et godt budgetforlig, selvom der er tale om et 'rædselsbudget':

"Det er et rædselsbudget, fordi vi nu gennemfører massive besparelser på velfærd og udvikling i Halsnæs. Besparelser der rammer børn, unge, voksne og ældre borgere i stort omfang. Og et rædselsbudget fordi det bygger på skrøbelige forudsætninger."

Venstre er gået med i budgettet, fortalte Michael Thomsen, bl.a. fordi det er lykkedes "at fastholde og styrke den tidlige indsats - i en vis udstrækning."

På tynd is

Sune Raunkjær (V), som er ved at skabe sig et image som V-klassens frække dreng, tændte et par røde advarselslamper:

"Vi er på meget tynd is, selvom der mange steder er skåret dybt," sagde han og uddybede:

- Der lægges op til at udnytte lånerammen maksimalt, med kortere og dyrere lån.

- Vi har stadig sundhedsudgifter, der er svære at styre, ikke mindst pga. de nye afregningsregler.

- Der er lagt en effektivisering på 12 mio. kr. ind på anbragte børns, som skal opnås ved med en mere hjemmebaseret indsats. Men området er udfordret af stigende takster og en generel usikkerhed omkring antallet af indsatser.

Yderligere holder budgettet kun vand, hvis årsregnskab for 2018 kommer godt i mål, lød det videre fra Sune Raunkjær:

"Der skal også spares og holdes igen resten af året - og det må være administrationens og ikke mindst borgmesterens opgave at se til, at det sker."

DF: Skoler skal betale for ældre

Som nævnt har Dansk Folkeparti fremlagt sig eget budgetforslag, som blandt andet indeholder en nedskæring på 10 mio. kroner på folkeskoleområdet.

"Dansk Folkeparti kan ikke acceptere nedskæringer på ældreområdet," fastslog Walter Christophersen, som benyttede lejligheden til at skyde med skarpt mod tidligere borgmester Helge Friis.

"Helge Friis har, som ansvarlig borgmester, ladet familieafdelingen sejle i 16 år. Det er årsagen til Halsnæs Kommunes dårlige økonomi," sagde han blandt andet.

Den salut var der ingen der kommenterede på. Til gengæld efterlyste flere, hvor Dansk Folkeparti havde tænkt sig at spare de 6 mio. kroner, som er lagt ind i deres budget som udefineret rammebesparelse.

"Tak for den store opmærksomhed om vores budget. Ældreområdet står os meget nær. Vi vil gå hele vejen for, at der ikke sker besparelser her," sagde Walter Christophersen og fortsatte:

"Men vi vil gerne spare yderligere 6 mio. kr. på folkeskolen, som er overordentligt overfinansieret."

Om man bruger hovedregning, kugleramme eller lommeregner, så bliver det til 10 + 6 = 16 mio. kroner, som Dansk Folkeparti årligt vil spare på folkeskolerne i Halsnæs.

"Jeg vil gerne kvittere for Dansk Folkepartis hurtige udmelding, at folkeskolen skal spare 16 mio. kr," lød det lakonisk fra Anja Rosengreen, inden byrådet skred til afstemning.

Dansk Folkepartis budgetforslag fik to stemmer - og 19 imod.

Herefter blev forligspartiernes budgetforslag vedtaget med 19-2.

Publiceret 12 October 2018 12:11