Trine Torp og Pia Olsen Dyhr i samtale med to drenge, som er anbragt på døgninstitutionen Godhavn i Tisvildeleje. Foto: Mikkel Inumineq Jørgensen.

Trine Torp og Pia Olsen Dyhr i samtale med to drenge, som er anbragt på døgninstitutionen Godhavn i Tisvildeleje. Foto: Mikkel Inumineq Jørgensen.

SF: "Anbragte børn skal have en bedre start på voksenlivet"

... og udgifterne skal fordeles bedre, til gavn for økonomisk pressede kommuner som Halsnæs

UDSATTE BØRN Trine Torp og Pia Olsen Dyhr, henholdsvis socialordfører og formand for SF, var tirsdag på besøg på døgninstitutionen Godhavn i Tisvildeleje. Her talte de bl.a. med elever fra elevrådet, der kunne fortælle om virkeligheden som anbragt barn.

Med besøget ønskede SF at sætte fokus på en række forslag: Blandt andet at formalisere kontakten mellem familieplejen og de større kommunale anbringelsessteder, så plejefamilierne kan trække på den specialviden de større anbringelsessteder i dag ligger inde med, når de oplever kriser i anbringelsen eller den unges liv.

Mange anbragte unge mister fodfæste, når de ryger ud i voksenlivet. SF ønsker at etablere efterværn for anbragte børn, så de har en fast voksen kontaktperson - ligesom andre børn har deres forældre i baghånden - når voksenlivet er svært at håndtere alene.

SF vil også genindføre et grundtakstsystem, som sikrer at alle kommuner solidarisk deler regningen for toppen af udgiften for anbringelse af børn.

"En del mindre kommuner, som for eksempel Halsnæs, er i forvejen økonomisk pressede. Det kan let vælte læsset, hvis kommunen pludselig skal betale mellem 1 og 2 mio. for anbringelse af et eller flere børn i en søskendegruppe. Det skal hele samfundet tage et medansvar for, så udgifterne for anbragte børn ikke rammer skævt landet over", siger Trine Torp.

Den lokalvalgte Venstremand på tinge, Hans Andersen, har tidligere til Halsnæs Avis udtalt, at der er behov for at drøfte, hvordan udsatte børn og familier hjælpes bedst muligt:

"Jeg vil gerne drøfte SFs forslag med øvrige partier i Folketinget. Der er bestemt behov for at drøfte, hvordan vi hjælper udsatte børn og familier bedst muligt, og at de økonomiske rammer støtter op om at gøre det rigtige for barnet og familie."

kil@lokalavisen.dk

Publiceret 10 October 2018 14:54