Halsnæs Kommune er blandt de kommuner i landet med dårligst normering i vuggestue og børnehave. Arkivfoto.

Halsnæs Kommune er blandt de kommuner i landet med dårligst normering i vuggestue og børnehave. Arkivfoto.

Dagtilbud: Normeringerne ER dårlige i Halsnæs

Kun fem kommuner i landet har færre voksne til børnene i børnehaven end Halsnæs Kommune

Af
Kim Larsen

DAGTILBUD: Det er blevet sagt igen og igen, at normeringerne i Halsnæs Kommune er for dårlige - og langt under gennemsnittet. Nu dokumenteres det sort på hvidt af tal fra Danmarks Statistik, som tager udgangspunkt i normeringen fra 2017.

Landet over er der stor forskel er på, hvor meget pædagogisk personale der er til børnene: De bedste kommuner har en normering på omkring 2,7 barn/personale i vuggestuen og 5,0 i børnehaven. De dårligste ligger på omkring 4,2 i vuggestuen og 8,4 i børnehaven.

”Det er urimeligt, at postnummeret skal være afgørende for, hvor omsorg og nærvær det enkelte barn skal have”, siger BUPL-formand Elisa Rimpler og fortsætter:

”Det er dybt bekymrende, at så mange pædagoger mangler tid til at yde basal omsorg og give det nærvær, der er så afgørende for børns trivsel og udvikling. Tallene viser, at der er rigtig stor forskel på, hvor højt lokalpolitikerne prioriterer børneområdet. Og der er alt for mange kommuner, der ikke kan løfte ansvaret. Derfor skal vi have løftet bunden, og det kræver en minimumsnormering”, fastslår Elisa Rimpler.

BUPL kræver en minimumsnormering på 3,0 i vuggestue og 6,0 i børnehaven, så de dårligste kommuner løftes op på niveau med de bedste kommuner.

Herudover ønsker BUPL, at personalets pædagogandel hæves til 80 procent.

22,5 mio. kr. op til minimum

Der er fem kommuner i landet, der lever op til BUPL’s minimumsnormering i vuggestuen, mens der er 14 kommuner, der lever op til BUPL’s minimumsnormering i børnehaven.

Halsnæs Kommune er ikke blandt disse kommuner - langt fra!

Normeringen for de 0-2 årige er 3.7 børn pr. pædagogisk personale, mens normeringen for de 3-5 årige er 7.5 børn pr. pædagogisk personale - hvilket ifølge Danmarks Statistik er den sjette dårligste normering i landet.

Omregnet i timer betyder det, at der i en vuggestuegruppe på 12 børn i Halsnæs mangler op til 29 timers pædagogisk personale om ugen - ifølge BUPLs anbefaling.

Tilsvarende mangler mere end en halv pædagogisk fuldtidsstilling om ugen i en børnehavegruppe på 21 børn.

Men hvad vil det egentlig koste ekstra, hvis Halsnæs Kommune skal leve op til BUPLs minimumskrav? Det har vi spurgt BUPL Nordsjælland om. Her har Boris Kjærgaard haft fat i lommeregneren:

"Det vil koste godt og vel 19 mio. kr. årligt at opfylde minimumsnormeringerne. Og hvis det skal være med en pædagogandel på 80 procent, vil det koste yderligere 3,5 mio. kr. Altså 22,5 mio. kr. i alt," oplyser Boris Kjærgaard.

Der er lang vej til dette mål, når budgetlægningen i Halsnæs går ud på at spare 70 mio. kroner.

Publiceret 28 September 2018 12:15