Frederiksværk Skole og Arresø Skole har formået at hæve karakterniveauet ved afgangsprøverne i matematik og dansk - langt færre elever får 4 eller derunder. Modelfoto: Mostphotos.

Frederiksværk Skole og Arresø Skole har formået at hæve karakterniveauet ved afgangsprøverne i matematik og dansk - langt færre elever får 4 eller derunder. Modelfoto: Mostphotos.

To Halsnæs-skoler belønnes

To lokale skoler får del i regeringens skolepulje som kvittering for deres arbejde med at gøre afgangseleverne bedre til matematik og dansk

FOLKESKOLE Frederiksværk Skole og Arresø Skole er blandt de 61 skoler landet over, som belønnes af regeringens skolepulje for at have styrket afgangsklassernes niveau for dansk og matematik. De to lokale skoler får 1,3 mio. kroner og 1,4 mio. kroner - og vælger selv, hvad pengene skal bruges til.

Denne økonomiske belønning kommer samtidig med, at der er i Halsnæs Kommune er lagt op til store besparelser på folkeskolerne.

Får at få del i regeringens skolepulje, har de deltagende skoler har skullet sænket andelen af afgangselever med karakteren 4 eller derunder i de to fag med mindst 5 procentpoint.

Den opgave har de to skoler i Halsnæs til fulde løst. Fra 2017 til 2018 har Arresø Skole således sænket andelen af elever med afgangskarakter i dansk og matematik på 4 eller derunder fra 42,7 til 30,2 procent (12,5 procentpoint), mens Frederiksværk Skole har sænket tallet fra 39,7 til 20,5 procent (19,2 procentpoint)

Karakterer er ikke det hele

Resultaterne glæder udvalgsformanden for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, Helge Friis.

"Jeg er glad både på elevernes og skolerne vegne. Det her viser i virkeligheden det, vi allerede vidste - nemlig at vi har nogle fantastisk dygtige lærere, der brænder for deres arbejde og for at få alle i klassen med."

"Med skolepuljen har de fået mulighed for at fokusere på at løfte de fagligt svage elever, og derfor er det også meget glædeligt at se de gode resultater, de har opnået. Men det er også vigtigt for mig at understrege, at karakterer ikke er det eneste vigtige parameter ved at gå i skole. Og her er skolerne i Halsnæs heldigvis også gode til at udstyre eleverne med mange andre kompetencer, som klæder dem godt på til det videre liv," siger Helge Friis.

Forskellige veje til målet

Som deltager i forløbet har skolerne selv valgt, om de ville trække på ekstern sparring, eller om de selv ville finde deres vej mod målet. På begge skoler i Halsnæs er der blevet arbejdet en del med holddeling og differentieret undervisning. Men ellers har de to skoler har grebet opgaven forskelligt an.

"Vi har fået god bistand fra vores forvaltning, som har afsat ressourcer til at understøtte os i opgaven. Derudover har vi blandt andet også benyttet os af sparring med læringskonsulenter fra Undervisningsministeriet. Dermed har vi også fået den nyeste forskning med omkring, hvad der virker og ikke virker;" fortæller Mette Sabra, skoleleder på Frederiksværk Skole, og fortsætter:

"Vi har arbejdet meget med for eksempel struktureret staveundervisning, og vi har set på, om man generelt kan tilrettelægge undervisningen, så vi bedre kan understøtte, at flere elever kan gå direkte ud og tage en ungdomsuddannelse efter folkeskolen."

På Arresø Skole havde man allerede før optagelsen i skolepuljen sat en proces i gang med fokus på differentieret undervisning, teamsamarbejde og en ledelse tæt på skolens hverdag. Det arbejde besluttede man at gå videre med i projektet.

"Vi troede på, at det var vejen, vi skulle fortsætte ad, og det har jo så vist sig at være rigtigt," siger faglig leder Stefan Bendtsen fra Arresø Skole om skolens tilgang til deltagelsen i skolepuljen.

"For os har det meget handlet om at dygtiggøre eleverne samtidig med, at vi har kompetenceløftet lærerne. For det er også vigtigt, at forløbet ikke bare giver gevinst nu, men har en transformativ effekt hos den enkelte lærer, som varer ved, og det har vi fået mulighed for at arbejde med i projektets rammer," siger han.

På begge skoler er der da også enighed om, at arbejdet ikke stopper her. Således vil man på både Arresø Skole og Frederiksværk Skole fortsat inddrage såvel lærere som elever i arbejdet og bruge en væsentlig del af puljemidlerne på længere forløb med fokus på trivsel og fagligt løft på flere klassetrin.

kil@lokalavisen.dk

Publiceret 24 September 2018 10:28