Der var godt fyldt op i Gjethuset foyer ved budget-dialogmødet onsdag aften. Foto: Jan Stephan.

Der var godt fyldt op i Gjethuset foyer ved budget-dialogmødet onsdag aften. Foto: Jan Stephan.

Budgetdialog: "Det er ærgerligt, men jeg skal finde pengene"

Fuldt hus i Gjethuset, da borgmesteren fremlagde sit sparebudget for bekymrede borgerne

Af
Kim Larsen

BUDGETFORSLAG Borgmester Steffen Jensen måtte onsdag aften lægge øre til mange bekymrede borgere og lige så bekymrede kommunalt ansatte, der udlagde konsekvenserne af de millionbesparelser, borgmesteren i sit budgetudspil lægger op til.

"Jeg er enig i det du siger."

"Jeg kan godt forstå frustrationerne".

Sådan lød det gang på gang, når borgmesteren kommenterede et indlæg fra en bekymret borger. Men trods sin forståelse, kunne han ikke love færre besparelser - alle hans svar sluttede med variationer af samme sætning:

"Pengene er der ikke, regningen skal betales, ellers går vi fallit."

"Ja, det er ærgerligt, men jeg skal finde pengene."

"Hvis ikke der spares her, så skal der spares et andet sted. Vi skal have bundlinjen til at gå op."

Fuldt hus

Et par hundrede mennesker var mødt op til borgmester Steffen Jensens dialogmøde om budget - Gjethusets foyer var helt fyldt.

Borgmesteren lagde ud med at fortælle om baggrunden for, at Halsnæs Kommune står med en kæmpe økonomisk udfordring: De galoperende udgifter til udsatte børn samt stærkt stigende udgifter også til voksenområdet, f.eks. botilbud, og til sundhed.

Hvis ikke der sættes ind, vil det føre til en budgetoverskridelse på 78 mio. kroner, fortalte borgmesteren. Og selvom Halsnæs Kommune modtager støtte via diverse udligningsordninger, så har kommunen et kæmpe strukturelt underskud, idet udligningen langt fra kompenserer for de ekstra sociale udgifter kommunen har.

Derfor er der ingen vej udenom: Der skal spares!

"Jeg har haft et sparekatalog med 70 mio. kroner i mulige reduktioner, og jeg har sat kryds ved 56 mio. Så det er de fleste," fortalte Steffen Jensen.

Rift om mikrofonen

Der var rift om mikrofonen, da ordet blev givet frit til spørgsmål og kommentarer. Både unge og gamle brugte muligheden for at ytre sig, og også emnerne bredte sig vidt. Lige fra livredning over biblioteker, dagtilbud, ældrepleje, tandpleje, modtageklasser, UKC og Tieren, til frivilligt arbejde.

Aftenens største bifald fik Olivia, som præsenterede sig som nuværende gymnasieelev og tidligere elev på Tieren:

"Jeg er en af de sårbare, udsatte unge, som koster så meget. Tieren har gjort, at I har sparet penge på mig, så jeg ikke er en belastning."

Hun var en af flere unge, som tog ordet og kritiserede de foreslåede besparelser på Tieren og på aktiviteter i UKC.

Også forældre til unge samt ansatte på Tieren og UKC gav udtryk for bekymringer over konsekvenserne af at hæve klasseloftet fra 16 til 20, samt at skære på tilskuddet på aktiviteter for unge.

Mange unge tog ordet for at advare mod besparelser på UKC og Tieren. Foto: Jan Stephan.

Mange unge tog ordet for at advare mod besparelser på UKC og Tieren. Foto: Jan Stephan.

Både en daginstitutionsleder og vicelederen på Halsnæs Bibliotekerne advarede kraftigt mod at blive ved med at forringe arbejdsforholdene for de ansatte i kommunen.

Daginstitutionslederen henviste til den ny dagtilbudslov, der blandt andet siger, at dagtilbud skal "give børn omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst."

Det lever man ikke op til i Halsnæs, fastslog hun og fortsatte:

"Hvordan skal jeg kunne fastholde medarbejderne og tiltrække nye? For hvad har vi at tilbyde?" sagde hun blandt andet.

Poula Thrane, formand for Ældrerådet, kaldte det "lidt af en katastrofe" med besparelser på 3 mio. kroner på ledelses- og personalereduktion i Hjemmeplejen og på plejecentre.

Samtidig påpegede hun en "skjult besparelse" på yderligere 2 mio. kroner, idet den nuværende såkaldte klippekortsordning også står til at forsvinde pr. 1. januar 2019.

Sidste frist for høringssvar til budget er 27. september kl. 12.

Publiceret 20 September 2018 15:13