Borgmester Steffen Jensen fremlægger sit budgetforslag flankeret af sekretariatschef Peter Aslund og kommunaldirektør Anders Mørk Hansen. Foto: Jan Stephan.

Borgmester Steffen Jensen fremlægger sit budgetforslag flankeret af sekretariatschef Peter Aslund og kommunaldirektør Anders Mørk Hansen. Foto: Jan Stephan.

Sparebudget er nu sendt i høring

Fire partier klar til at forhandle om budget - Dansk Folkeparti stiller med eget budgetforslag

BUDGETFORSLAG Situationen er alvorlig. Det fremgik tydeligt ved byrådets 1. behandling af borgmester Steffen Jensens budgetforslag.

"Vi står med et sparebudget. Det er rigtig, rigtig mange reduktioner: 56,3 mio. kroner, når alle besparelser er fuldt indført. Det er rigtig mange penge, og det er rigtig træls. Vi vil prøve at tage de klogeste besparelser - men det er besparelser, der kommer til at gøre ondt," konstaterede borgmesteren.

Blandt årsagerne til det store hul i kommunekassen nævnte Steffen Jensen de stigende udgifter på det sociale område, ikke mindst anbragte børn. Han pegede også på, at han har fundet det nødvendigt at pille en årligt indtægt på 17 mio. kroner ud af budgettet, fordi det såkaldte 'finansieringstilskud' ser ud til at bortfalde fra 2020.

S: Grundnormering skal ikke belastes

Herefter fulgte kommentarer fra de fem byrådspartier ordførere.

Helge Friis (S) advarede mod ukloge besparelser:

"Hvis der skæres i normeringerne, får man endnu flere problemer. Grundnormeringen skal ikke belastes yderligere," fastslog han og fortsatte:

"Den forebyggende indsats i skole og daginstitution, den må vi ikke spare på. Det bliver pokkers dyrt bagefter. Vi skal blive ved med at holde fokus på at blive bedre til at forebygge," fastslog Helge Friis, som også benyttede lejligheden til at kritisere landets udligningssystem:

"Der sker en skævvridning af danske kommuner: De rige får mere, og de fattige må klare sig selv."

Helge Friis konstaterede at borgmesterens besøg hos indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøl havde været nyttesløst: "Han har tilsyneladende ikke forstået noget."

V: Tidlig indsats skal prioriteres

Michael Thomsen (V): "I Venstre kan vi godt forstå, at de bebudede besparelser får borgere og medarbejdere til at reagere. Besparelser i den størrelsesorden, der er tale om, vil have store konsekvenser også på langt sigt," fastslog han og fortsatte:

"Det er ikke nogen let opgave, men i Venstre vil gå konstruktivt og ansvarligt ind til opgaven med at få løst de økonomiske udfordringer."

"Det berører mig dybt, at vi har så mange børn og unge, der har brug for kommunens hjælp til at få et bedre liv - et liv uden vold, et liv med udsigt til en god fremtid. Det er vores vigtigste udfordring overhovedet."

"Derfor vil Venstres fokus være at fastholde og styrke den tidlige indsats, både på special- og på normalområdet i vores daginstitutioner," sagde Michael Thomsen blandt andet.

DF: Ældreområdet skal friholdes

Walter Christophersen (DF):

"Dansk Folkeparti ønsker at friholde ældreområdet for besparelser. Vi accepterer kun reduktionsforlagene om renovering af kirkerum på Løvdalen (100.000 kr.) og ledelsesfunktion i Hjemmeplejen og plejecentrene (450.000 kr.). De øvrige reduktionsforslag på 5,2 mio. kr. har vi ikke medtaget."

Tværtimod ønsker Dansk Folkeparti at tilføre yderligere 2,5 mio. kroner årligt til ældreområdet i form af såkaldte klippekort til både hjemmeboende og beboere på plejecentre.

5 af de ekstra millioner til ældreområdet kan findes ved at nedlægge museet og Gjethuset, lød det fra Walter Christophersen. Som dog selv skød dette forslag ned med ordene: "Men det er jo nok ikke den vej vi skal gå!"

I stedet foreslog han en reduktion på skoleområdet med 10 mio. kroner ved at forhøje lærernes gennemsnitlige undervisning fra 772,5 timer til 815 timer årligt (3 mio. kroner) samt udvælge punkter fra skoleforliget med en samlet effekt på 7 mio. kr. ved f.eks. at hæve klassekvotient til 23, spare på pædagoger i indskolingen, reducere vikartildeling samt reducere pædagoger og medhjælpere i SFO.

SF: Basisnormeringer og miljø

Anja Rosengreen (SF):

"SF vil gerne være med til at tage ansvar for udviklingen af Halsnæs Kommune. I forhandlingerne har SF to ekstra vigtige fokuspunkter: Basisnormeringer og sikring af vores klima- og miljøindsats."

"Vi kan ikke give vores børn en ny og tryg barndom med støtte til en positiv udvikling på et senere tidspunkt, og vi kan ikke vente med at sætte ind overfor Halsnæs' bidrag til klimaforandringer og forurening af vores miljø, hvis vi ønsker at bores børn og børnebørn har en klode at bebo."

"Vi ved godt, at der ikke er mange penge i kassen - det ved borgerne også godt. Men for SF er det vigtigt, at vi starter nu, og får øget basisnormeringerne, særligt på dagtilbudsområdet," sagde Anja Rosengreen blandt andet.

EH: Råb op mod Christiansborg!

Thue Lundgaard (EH):

"Der er ikke flere lavthængende frugter at plukke, men vi skal undgå at spare på kernevelfærd - altså børn, ældre og folk ramt af sygdom. Vi går åbent ind i forhandlingerne," fastslog Thue Lundgaard, som også sendte en hilsen til Christiansborg:

"Uligheden mellem kommunerne er til at få øje på. Råb op mod Christiansborg!" lød hans opfordring.

Publiceret 14 September 2018 12:56