Mange jobs skal skæres væk på rådhus, institutioner m.v. ifølge budgetforslaget

Mange jobs skal skæres væk på rådhus, institutioner m.v. ifølge budgetforslaget

Spareforslag påvirker medarbejderne

BESPARELSER I borgmesterens budgetforslag lægges op til personalereduktioner i størrelsesordenen 60-80 stillinger, hvoraf en del er administrativt personale.

HK'ernes fælles tillidsrepræsentant (FTR) Michelle Lundberg mener at de foreløbige udmeldinger påvirker medarbejderne, og at der i forvejen "er skåret ind til benet".

"Indledningsvis er der ikke taget endelig beslutning om budgetforslag, men det kan ikke undgå at påvirke medarbejderne i kommunen med den besparelse, der er udmeldt. Der er i forvejen skåret ind til benet ved effektiviseringer, og jeg tænker ikke, at vi kan løbe stærkere, hvorfor det også vil få indflydelse på arbejdsmiljøet. Men som sagt er det et forslag, og der kan stadig ske ændringer," lyder en reaktion fra integrationskonsulent Michelle Lundberg, FTR for HK-personale på rådhuset, skoler, klinikker m.v. i Halsnæs Kommune. /an

LÆS OGSÅ: HER SKAL DER SPARES

Publiceret 13 September 2018 09:00