Henrik Olsen, formand for Kulturelt Samråd:

Henrik Olsen, formand for Kulturelt Samråd: "Det er ærgerligt, men vi må se det i et større perspektiv. Jeg kan godt forstå, at vi også må bidrage i den alvorlige økonomiske situation kommunen er i." Arkivfoto.

Kultur- og foreningsliv rammes

Der bliver langt færre kommunale støttekroner til kulturelle arrangmenter de kommende år

Af
Kim Larsen

BUDGETOPLÆG Også det lokale forenings- og kulturliv vil få færre penge at gøre godt med fremover, hvis borgmester Steffen Jensens budgetforslag vedtages.

F.eks. vil tilskudet til Kulturelt Samråd blive skåret ned med 150.000 kr. årligt fra 517.000 kr. til 367.000 kr.

"Det vil betyde, at færre foreninger vil kunne få støtte til f.eks. foredrag eller andre kulturelle arrangementer. Vi må sige nej til flere, det kan ikke være anderledes," siger formand for Kulturelt Samråd Halsnæs, Henrik Olsen, og fortsætter:

"Det er ærgerligt, men vi må se det i et større perspektiv. Jeg kan godt forstå, at vi også må bidrage i den alvorlige økonomiske situation kommunen er i. Vi må videre, og så håbe på, at der om nogle år igen er økonomi til, at vi kan få øget tilskud."

Henrik Olsen mener faktisk, at de lokale foreninger kunne bidrage yderligere til at spare kommunen for nogle udgifter:

"Nu kommunen fattes penge, så kunne foreninger med egne huse måske selv slå græs og passe deres huse. Ja, jeg ved godt, det måske er lidt kontroversielt, og jeg kan få ørerne i maskinen."

Kulturpuljer i fare

Det er ikke kun Kulturelt Samråds tilskud, der er i fare for at blive beskåret. Faktisk lægger borgmesterens budgetforslag op til helt at fjerne de to puljer "Ny kulturpulje" på 138.000 kr. og "Visionspulje" på 419.000 kr.

Ny Kulturpulje blev oprettet i 2017 med det formål at give tilskud eller underskudsgaranti til lokale, kulturelle begivenheder. Blandt modtagerne af støtte fra denne pulje har været f.eks. Mejeriet i Torup, der har stået bag flere koncerter især indenfor jazzgenren.

Visionspuljen blev oprettet i 2017 med det formål at støtte større, langsigtede projekter. Der er givet støtte til f.eks. Timewinder (nostalgitræf på Grønnessegård), Kivioq (Knud Rasmussens ekspeditionsskib), Turbinehusets Venner, Hundested Motor Træf og Lynæs Sommerbio.

I administrationens kommentar til dette 'sparehåndtag' står:

"... Visionspuljen er en succes, fordi rammerne for den er at udvikle og synliggøre projekter drevet af civilsamfundet og med en beskeden økonomisk støtte fra Halsnæs Kommune."

Også det frivillige sociale arbejde vil blive ramt. Borgmesterens budgetforslag lægger op til at skære 85.000 kr. af støttepuljen, så den fremover bliver på 255.000 kr.

Blandt ansøgerne i år er f.eks. Hjerteforeningen (Hjertecafé), Lungeforeningen (Lungecafé), Frivilligcentret (selvhjælpsgrupper), Frivilligforeningen Maglehøj (f.eks. Legedag), Dansk Flygtningehjælp (lektiecafé).

158.000 kr. tilbage

Kontoen til kulturelle aktiviteter bliver fremover på 158.000 kr., som i budgetoplægget tænkes anvendt til:

Grundlovsarrangement, erhvervspanel, hædring af idrætsudøvere og "Kulturmødet i Halsnæs" - kulurlivet i dialog med politikerne.

Mindre lokaletilskud

Foreninger, der lejer lokaler eller selv ejer deres hus, vil fremover ikke få 100 procent lokaletilskud.

Kommunen vil spare 150.000 kr. på denne konto, hvilket betyder, at lokaletilskuddet må sættes ned til ca. 83 procent.

Foreninger, som udelukkende anvender kommunale lokaler, rammes ikke af dette spareforslag.

Mere til unge

Selvom der skæres bredt i kulturen, så er der nogen, der kan se frem til mere støtte - det er de unge.

Kun meget få af de støttemidler, der hidtil er blevet uddelt i Halsnæs Kommune, er gået til kultur for unge eller produceret af unge. Det skal der nu rådes bod på, idet 50.000 kr. fremover øremærkes Halsnæs Ungeråd til støtte af kultur produceret af unge.

Publiceret 13 September 2018 13:33