Arresødalskoven er udpeget til at være en af landets 45 urørte skove. Arkivfoto

Arresødalskoven er udpeges til at være en af landets 45 urørte skove. Arkivfoto

Skoven skal være vild

NATUR Arresødal Skov i Frederiksværk er udpeget til at være urørt skov og dermed helt vild - præcis som naturen har skabt den.

Skovområdet på 43 hektar ved Arresø og kanalen er blandt de 45 danske skove, som Miljø- og fødevareministeriet har udset til at være urørte og uden skovdrift, så nye vækster kan vokse frem og f.eks. spætterne kan flytte ind i gamle træer, som ellers ville blive fældet.

Naturen skal med andre ord slå sig løs, mener blandt andre miljøminister Jakob Ellemann-Jensen, der i en pressemeddelelse har udtalt: "Regeringen prioriterer naturen højt. Det er vores ambitiøse udpegning af urørt skov og anden biodiversitetsskov et godt eksempel på," og Naturstyrelsen beskriver hvordan den urørte skov efterhånden vil udvikle sig og give plads til flere arter, end det er tilfældet i den 'plejede' skov: I den urørte skov vil der vil være meget gamle, ofte mosbegroede træer. Ofte vil store grene eller måske halvdelen af kronen være revet af nogle af de store træer i en storm. I de forrevne træer finder flagermusen måske en sprække, som den kan opholde sig i om dagen. Insekter og svampe bruger træets skader til at finde vej ind til træets indre.

an

Publiceret 12 September 2018 19:00