Ved skolestart august 2017 havde Skolen ved Havet 45 elever. Her, hvor andet skoleår lige er begyndt, er elevtallet vokset til godt 80. Arkivfoto.

Ved skolestart august 2017 havde Skolen ved Havet 45 elever. Her, hvor andet skoleår lige er begyndt, er elevtallet vokset til godt 80. Arkivfoto.

Fremtid: Op til 125 elever på Skolen ved Havet

Af
Kim Larsen

PRIVATSKOLE Skolen ved Havet i Lynæs har taget hul på sit andet skoleår. Da skolen startede i august 2017 var det med 45 elever. Det elevtal voksede henover skoleåret til godt 60 elever.

Nu er skolens ældste klasse blevet til 8. klasse, og der er startet en ny 0. klasse, hvorved elevtallet har passeret 80.

Tilvæksten af elever har fået Skolen ved Havet til at planlægge en udbygning af skolen. Planerne er nu så langt, at et forslag til ny lokalplan er klar til at blive præsenteret for Halsnæs Byråd ved næste møde.

Projektet går ud på at udbygge skolen med en tilbygning til den eksisterende skolebygning samt et aktivitetslokale til musik, rytmik m.m. Med denne udbygning vil skolen kunne rumme op til 125 elever.

Kommunens administration vurderer at netop 125 elever er det maksimale antal området kan bære, så skolen.

Når lokalplanforslaget har været fremlagt for byrådet, sendes det otte uger i høring, inden det (med eventuelle justeringer) kan vedtages endeligt.

Publiceret 11 September 2018 13:25