Lene Jakobsen, leder af Halsnæs Bibliotekerne:

Lene Jakobsen, leder af Halsnæs Bibliotekerne: "Dette budgetoplæg har slået luften ud af medarbejderne.... og mig også!" Foto: Kim Larsen.

Biblioteksleder: "Det er barske besparelser, der lægges op til"

Cirka hver fjerde biblioteksmedarbejder skæres væk, hvis borgmesterens budgetforslag vedtages

Af
Kim Larsen

BUDGETFORSLAG I borgmesterens budgetforslag er Halsnæs Bibiolitekerne sat til en besparelse på 400.000 kr. i 2019. Men sparekniven skærer faktisk endnu dybere, for de foreslåede besparelserne slår først igennem med fuld kraft fra 2020, hvor bibliotekerne årligt vil have 2,0 mio. kr. mindre at gøre godt med i forhold til i dag.

"Det er barske besparelser, der lægges op til: 2 mio. kroner! Det svarer til 17 procent af vores budget på ca. 12 mio. kroner. Det er næsten 4,5 årsværk, der skal skæres, så vi skal ud og 'finde' ca. 5 personer;" fortæller biblioteksleder Lene Jakobsen og fortsætter:

"Med den økonomiske situation kommunen er i, er vi klar over, at vi skal bidrage til besparelserne. Men det budget, der er lagt op til, vil give et amputeret bibliotekstilbud i begge huse, både Hundested og Frederiksværk," fastslår hun.

Halsnæs Bibliotekerne har p.t. personale svarende til 16,8 årsværk, så en besparelse på knap 4,5 årsværk vil betyde, at cirka hver fjerde biblioteksmedarbejder forsvinder.

"Vi har allerede været igennem rigtig store besparelser - siden kommunesammenlægningen er biblioteksbudgettet reduceret med ca. 35 procent. Når vi sammenligner os med nabokommuner, og med kommuner af samme størrelse som Halsnæs, så ligger vi i bunden."

"Alligevel har vi meget høj brugertilfredshed. Det er fordi vi har superdygtige og dedikerede medarbejdere, som aldrig har ladet sig slå ud af besparelser, men sagt: 'Hvordan laver vi det bedste bibliotekstilbud, som vi kan, med det budget vi har?'"

"Men dette budgetoplæg har slået luften ud af medarbejderne.... og mig også!" konstaterer Lene Jakobsen.

Tæppet trækkes væk

Lene Jakobsen vurderer, at en besparelse på 2 mio. kroner vil blandt andet betyde:

- Mindre betjent åbningstid i både Hundested og Frederiksværk.

- Mindre bemanding i åbningstiden, hvilket vil give ringere service overfor brugerne.

- Færre samarbejdsprojekter med f.eks. skoler og dagtilbud. F.eks. LæseLeg i daginstitutionerne, som ellers giver fine resultater med sprogstimulering af børn.

- Færre kulturelle arrangementer. F.eks. vil Halsnæs Bogfest, som i oktober afvikles for anden gang, hænge i en tynd tråd.

"Biblioteket er meget andet end et sted, man låner bøger. Biblioteket er en institution, som er med til at understøtte demokratiet og det aktive medborgerskab. Det ødelægges, hvis man trækker tæppet væk under biblioteket," fastslår leder af Halsnæs Bibliotekerne, Lene Jakobsen.

Fakta

Biblioteksudgifter pr. indbygger (2018)

    Halsnæs Kommune 419 kr.

    Frederikssund 473 kr.

    Hillerød 475 kr.

    Gribskov 532 kr.

Publiceret 11 September 2018 15:36